เพจดังอ้าง รร.ทำ MOU นักเรียน-ผู้ปกครอง ห้ามใช้โซเชียลพาดพิงครู

เพจนักเรียนอ้างโรงเรียนดังย่านลาดพร้าว เผยโรงเรียนบังคับให้นักเรียน-ผู้ปกครองเซ็นข้อตกลง ห้ามทำเสื่อมเสียโรงเรียนรวมถึงชาติ-ศาสนา-สถาบัน หากผิดถูกบังคับให้ลาออก

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 มีเพจเฟซบุ๊กจากฝ่ายนักเรียน ของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง ย่านลาดพร้าว ได้แพร่ภาพเอกสารฉบับหนึ่ง มีหัวข้อว่า หนังสือยินยอมและยืนยัน (MOU) การเข้าเป็นนักเรียน พร้อมระบุข้อความว่า "บังคับนักเรียนทำข้อตกลง ห้ามแสดงออกหรือใช้สื่อออนไลน์สร้างความเสื่อมเสียแก่ครู โรงเรียน และสถาบันทุกกรณี มิเช่นนั้นอาจจะถูกบังคับให้ลาออก และหากไม่ยอมเซ็นจะไม่สามารถรับเข้าศึกษาได้"
ส่วนเนื้อหาในหนังสือยินยอมและยืนยันการเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวได้มีข้อตกลง โดยระบุว่าข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์และขอยืนยันการเข้าเรียนที่โรงเรียน โดยข้าพเจ้าและผู้ปกครองได้รับทราบ ยินดีและยินยอมลงลายมือชื่อในข้อตกลง (MOU) ของโรงเรียน พร้อมยินดีปฏิบัติ ดังนี้
ข้าพเจ้ายินยอมและยืนยันลงลายมือชื่อ รับทราบพร้อมปฏิบัติตามข้อตกลง (MOU) ของโรงเรียนทุกประการ (ด้วยความสมัครใจ)" ข้าพเจ้ายืนยันจะประพฤติตนตามข้อกำหนด ตามระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนทุกประการ โดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไข ใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ายินดีประพฤติปฏิบัติตนตามคู่มือคนดีของโรงเรียนทุกประการ โดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้ายืนยันไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่แสดงออกทางสัญลักษณ์ หรือใช้สื่อต่าง ๆ ให้เสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ สถานศึกษา

เพจดังอ้าง รร.ทำ MOU นักเรียน-ผู้ปกครอง ห้ามใช้โซเชียลพาดพิงครู

ข้าพเจ้ายืนยันไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความเสื่อมเสียหรือสร้างความเสียหายทั้งด้านชื่อเสียงโรงเรียน และ/หรือ ร่วมทำกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน หรือ ข้าราชการครู และ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ทุกกรณี ข้าพเจ้ายินดีและยินยอมประพฤติตนตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือข้อตกลงตามที่โรงเรียนกำหนดได้
ข้าพเจ้าและผู้ปกครองยินดี ยินยอม และยืนยันให้โรงเรียนพิจารณาโทษตามระเบียบการลงโทษทุกประการ และ/หรือ ข้าพเจ้ายินดีและยินยอมลาออกจากโรงเรียนโดยไม่มีข้อแม้และไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น"
ภายหลังที่หนังสือยินยอมและยืนยันการเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวได้เผยแพร่บนโลกออนไลน์ เหล่าบรรดาศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็กเกี่ยวกับครูโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว เผยว่ามีคุณครูมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการใช้เฟซบุ๊ก เช่น มีการโพสต์ภาพนักเรียนแล้วใส่แคปชั่นสื่อไปในทางคุกคามทางเพศ

เพจดังอ้าง รร.ทำ MOU นักเรียน-ผู้ปกครอง ห้ามใช้โซเชียลพาดพิงครู