ยอดโควิดวันนี้ ! พบติดเชื้อเพิ่มอีก 3,277 ราย เสียชีวิตพุ่ง 29 ราย

ยอดโควิดวันนี้ 12 มิ.ย.64 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,277 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย หายป่วยเพิ่ม 5,273 ราย หายป่วยสะสม 122,845 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 164,242 ราย

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 12 มิ.ย. 64 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 3,277 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,385 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 892 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 193,105 ราย อีกทั้งยีงมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 29 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 1,337 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 1,431 ราย

ยอดโควิดวันนี้ ! พบติดเชื้อเพิ่มอีก 3,277 ราย เสียชีวิตพุ่ง 29 ราย