ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเลื่อนเปิดเทอม 28 มิ.ย.

131 0
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเลื่อนเปิดเทอม 28 มิ.ย.

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิเผย ยังเสี่ยงคลัสเตอร์โควิดระบาดช่วงเปิดเทอมเลื่อนเปิดเทอมต่ออีก 14 วันเป็นวันที่ 28 มิ.ย.64 นี้ หลังยังพบมีกลุ่มเด็กผู้ปกครองเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยงหลายราย แต่ยังไม่ผ่านการกักตัวให้ครบ 14 วัน พร้อมตรวจคัดกรองหาเชื้อให้ทันทั้งหมดก่อนมาเรียน

11 มิถุนายน 2564 การเตรียมการที่จะเปิดภาคเรียนในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ในทั่วประเทศ และในส่วนของโรงเรียนในทั่วประเทศที่จะเตรียมเปิดภาคเรียนตรงกับวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย.64 นี้ ล่าสุดในส่วนที่ จ.ชัยภูมิ เองก็เตรียมที่จะเปิดในบางส่วนในสังกัดเขต สพม.ชัยภูมิ,สพป.ชัยภูมิ มี 3 เขต ทั้งเขต1-3 ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก็เตรียมจะเปิดภาคเรียนตรงกันในวันที่ 14 มิ.ย.64 นี้ด้วยเช่นกัน

แต่ในส่วนของโรงเรียนที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ ล่าสุดวันนี้ทางด้าน นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้มีคำสั่งประกาศด่วนล่าสุดเพื่อขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย.64 นี้ไปก่อนเช่นกัน โดยในประกาศระบุว่าเรื่องกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจ้งการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564


ต่อมาด้วยตามหนังสือ ที่ มท 0816.3/J1049ให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น และในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ยังพบมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงได้พิจารณาแล้วว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับมีนักเรียนบางส่วนได้ติดตามผู้ปกครองซึ่งไปประกอบบอาชีพอยู่ต่างจังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด และจะกลับมาเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการเปิดภาคเรียนอีกไม่กี่วันในวันที่ 14 มิ.ย.64 นี้

ตามประกาศของทางราชการซึ่งอาจเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนที่พึ่งเดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวอาจจะไม่ได้กักตัวครบเป็นเวลา 14 วัน หรือยังไม่ผ่านรอผลตรวจหาเชื้อที่ยังไม่ชัดเจนได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ จึงเสี่ยงที่จะมีโอกาสที่เด็กและผู้ปกครองอาจนำเชื้อโรคมาแพร่กระจายเป็นคลัสเตอร์เสี่ยงแพร่เชื้อระบาดหนักตามมาในช่วงเปิดเทอมตามกำหนดเดิมในวันที่ 14 มิ.ย.64 นี้ได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ดูแลในด้านสวัสดิภาพเด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขอประกาศขยายระยะเวลาการเปิดภาคเรียนออกไปอีก 14 วัน สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 2.โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) 3.โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) 4.โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชัยภูมิ และ6.ศูนย์ฝึกอบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยภูมิวนาราม

โดยกำหนดการเปิดเรียนนี้สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ในระหว่างนี้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จะได้ติดต่อและติดตามการเฝ้าระวังของเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกคน เพื่อกำชับ ให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักให้เด็กและผู้ปกครองให้มีการกักตัวตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดก่อนมาโรงเรียนที่ต้องชัดเจนจนกว่าจะแน่ใจต่อไป ทั้งนี้ในส่วนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ เองก็ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนชดเชย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานของหลักสูตรและให้เป็นให้ไปตามแนวทางการนับเวลาเรียนของสถานศึกษาทั้งหมดด้วยแล้วต่อไป

เรื่องโดย สุทธิพงษ์ เศรษฐรังสี | ภาพโดย สุทธิพงษ์ เศรษฐรังสี
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend