"ส.ส.พีระวิทย์"วอน "นายกฯ"เร่งช่วยเหลือชาวนาขาดแคลนน้ำ

ปัญหาการขาดแคลนน้ำในคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ระยะทาง 132 กิโลเมตร ซึ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่ 8 จังหวัด 16 อำเภอ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 1 ล้านไร่ สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนา นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค พรรคไทรักธรรม วอนนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการด่วน
นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค พรรคไทรักธรรม ขอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการเร่งด่วนให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ระยะทาง 132 กิโลเมตร ซึ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่ 8 จังหวัด 16 อำเภอ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 1 ล้านไร่ ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา

แต่ปัจจุบันเกิดน้ำแห้งขอด โดยชลประทานที่ 10 ได้แจ้งว่าในรอบ 30 ปีนี้ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนเมื่อเดือนที่ผ่านมามีปริมาณตำ่กว่าปกติเกือบ 60% และเบื้องต้นทางกรมชลประทานได้ประสานขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ปล่อยน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์มาช่วยเหลือ แต่ด้วยระยะทางกว่าร้อยกิโลเมตรทำให้น้ำกระจายไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะประตูน้ำเริงราง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จนทำให้หลายอำเภอขาดแคลนน้ำในการหล่อเลี้ยงต้นข้าว และขาดแคลนน้ำดิบในการทำน้ำปะปา

"ส.ส.พีระวิทย์"วอน "นายกฯ"เร่งช่วยเหลือชาวนาขาดแคลนน้ำ

จึงอยากขอให้กรมชลประทานช่วยปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และปิดประตูน้ำเขื่อนพระราม6ให้น้ำสามารถดันมาสู่ประตูน้ำเริงรังหรือดันไปสู่ประตูน้ำโคกกระเทียมเพื่อจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาอำเภอบ้านหมออำเภอดอนพุดจังหวัดสระบุรีได้มีน้ำเพียงพอในการทำนาไม่เกิดความเสียหายและขาดทุนไปมากกว่านี้รวมถึงยังจะอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจะได้มีน้ำดิบทำน้ำประปาให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภค

ส่วนการแก้ไขระยะยาวขอให้ช่วยสร้างประตูน้ำเปิดปิดคลองระบายใหญ่เริงรางบริเวณช่วงสะพานหางชะโกหมู่ที่4ตำบลไผ่หลิ่วอำเภอดอนพุดจังหวัดสระบุรีพร้อมทั้งขุดลอกคลองจะช่วยลดปัญหาและมีน้ำเพียงพอตลอดฤดูการทำทำนาซึ่งใช้งบประมาณจำนวนไม่มาก

"ส.ส.พีระวิทย์"วอน "นายกฯ"เร่งช่วยเหลือชาวนาขาดแคลนน้ำ

"ขอท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดรับฟังเสียงชาวนา แล้วสั่งการแก้ปัญหาเร่งด่วน ชาวนาจะได้มีรอยยิ้ม หนี้สินลดลงและหมดไป ถ้ารัฐบาลไม่เข้าใจถึงหัวอกของชาวนาอย่างแท้จริง ก็ขอให้ลองไปนั่งกินข้าวกินปลากับชาวนาดู แล้วท่านจะพบทางแก้ไขปัญหาที่แท้จริง"

"ส.ส.พีระวิทย์"วอน "นายกฯ"เร่งช่วยเหลือชาวนาขาดแคลนน้ำ