ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เกษตรกรชาววังสะพุงรับเมล็ดพันธุ์ผัก ปลา ไม้ผลพระราชทาน

86 0
เกษตรกรชาววังสะพุงรับเมล็ดพันธุ์ผัก ปลา ไม้ผลพระราชทาน

เกษตรกรร่วมในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ปลา ไม้ผล พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักไว้บริโภคเอง ลดค่าใช้จ่าย ภายในครัวเรือน

10 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ ของนายปรีชา การมงคล เลขที่ 41 หมู่ 17 บ้านเมตตา ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์   นายอำเภอวังสะพุง  เป็นประธานในพิธีรับเมล็ดพันธุ์ผัก ไม้ผล ปลา พระราชทานจิตรดาพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีข้าราชการ ผู้นำชุมชนหมู่บ้านและเกษตรกรเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

นายปรีชา  การมงคล ประธานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ของหมู่บ้านเมตตา หมู่ที่ 17 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง  จ.เลย  กล่าวรายงานว่า  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง"ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ "เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป 


นายปรีชา การมงคล กล่าวอีกว่า ตนได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านปลูกผักไว้บริโภคเอง ลดคำใช้จ่าย ภายในครัวเรือน ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผักซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริให้แก่ชาวบ้าน / ชุมชน และโรงเรียน ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ของหมู่บ้านเมตตา จำนวน 166 ครัวเรือน เพื่อนำไปปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ซึ่งประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 166 ชุด ปลานิลจิตรดา และไม้ผล

เรื่องโดย บุญชู ศรีไตรภพ | ภาพโดย บุญชู ศรีไตรภพ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์