ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ทม.ศรีสะเกษ จองซื้อซิโนฟาร์มแล้ว 1 หมื่นโดส

87 0
ทม.ศรีสะเกษ จองซื้อซิโนฟาร์มแล้ว 1 หมื่นโดส

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท สั่งจองซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม แล้ว เบื้องต้น รอบแรก 10,000โดส เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่อย่างทั่วถึง เสริมวัคซีนของรัฐ พร้อมส่งบริหารผ่าน ศบค.จังหวัด

10 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยืนยันการใช้งบที่อนุมัติโดยสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษไว้เบื้องต้นจำนวน 40 ล้านบาท ในการจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชากรในเขตเทศบาลที่มีอยู่ราว 40,000 กว่าคน เป็นการเสริมวัคซีนของรัฐบาลที่ จัดสรรส่งมาให้จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 22 อำเภอ โดยภายหลังจากมีการเปิดตัว click Off  เริ่มต้นณรงค์ฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้เกิดการตื่นตัว กระแสนิยม ในความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีมากกว่า 1.4 ล้านคน ซึ่งอาจจะทำให้วัคซีนไม่เพียงพอ ไม่ทันใจ ต่อความต้องการ สภาเทศบาลจึงตัดสินใจสั่งซื้อวัคซีนที่ได้มาตรฐานการรับรองจากอนามัยโลก และการรับรองของ อย.ของไทยด้วย คือ วัคซีน ซิโนฟาร์ม แล้ว เบื้องต้น รอบแรก 10,000โดส

โดย นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ  เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโรค โควิด-19 กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อน และยังไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนในการป้องกันมาก่อน แล้วตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มจะมีวัคซีนมาเพื่อฉีดป้องกัน โดยเทศบาลก็อยู่ในสังกัดสันนิบาตเทศบาลนครและเมือง โดยมีการหารือกันในการที่จะแบ่งเบาภาระการจัดหาวัคซีนมาฉีดให้พี่น้องประชาชนช่วยรัฐบาล ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลก WHO และได้รับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาของไทย ( อย.) เพื่อที่จะได้มาฉีดให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยได้ประสานสั่งจองวัคซีนไปที่สถาบันจุฬาภรณ์ของประเทศไทย รอบแรกจำนวน 10,000 โดส 


หากได้รับวัคซีนมาแล้วก็จะได้ประสานกับคณะกรรมการป้องกันโรค โควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เพื่อส่งมอบต่อให้ทีมงานแพทย์และพยาบาลในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการฉีดให้เสริมกับวัคซีนของรัฐบาลให้ครบทุกคน และหากยังมีวัคซีนอีกและยังมีความต้องการเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ก็ได้อนุมัติงบผ่านสภาไว้สำรองซื้อวัคซีนมาฉีดแล้วทั้งสิ้นเป็นงบประมาณที่อนุมัติโดยสภาไว้จำนวน 40 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าน่าจะเพียงพอ และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้หลังจากพี่ประชากรได้ฉีดเข็มที่หนึ่งเข็มที่สองแล้วต่อไปก็อาจจะมีเข็มที่สามและสี่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อเนื่องต่อไปด้วย

เรื่องโดย พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ | ภาพโดย พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend