ศบค.เผย ผู้ติดเชื้อวันนี้ 2,310 ราย เสียชีวิต 43 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,035 ราย

ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 รวม 2,310 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,208 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 102 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,035 ราย ผู้ป่วยสะสม 158,675 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 43 ราย

ศบค.เผย ผู้ติดเชื้อวันนี้ 2,310 ราย เสียชีวิต 43 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,035 ราย