ศธ.ยันไม่เลื่อนเปิดเทอม 14 มิ.ย. เผยครูฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 70%

"ไม่เลื่อนเปิดเทอม" ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการศธ.ยืนยันกำหนดการเดิม 14 มิ.ย. แต่ปรับการเรียนการสอน 5 รูปแบบตามความเหมาะสม เผยครูฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 70%

ชัดเจนแล้วว่า วันที่ 14 มิถุนายน กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) "ไม่เลื่อนเปิดเทอม 2564" ยืนยันจะเป็นการเปิดเทอมเต็มรูปแบบ โดยให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 5 รูปแบบ พร้อมกับระบุว่า ขณะนี้ ครู "ฉีดวัคซีนโควิด" แล้ว 70%
วันที่ 9 มิ.ย. 64 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ว่าในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ จะเป็นการเปิดเทอมเต็มรูปแบบ โดยให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 5 รูปแบบ ได้แก่
1.On-Site คือ จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
2.On-Demand คือ เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ
3.Online คือ เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
4.On-Hand คือ เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน
5.On-Air คือ การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือครูตู้ โดยใช้สื่อของ DLTV เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือขาดแคลนครู
สำหรับการเรียนที่โรงเรียน หรือ On-Site นั้น ให้ผู้บริหารของแต่ละโรงเรียน แต่ละพื้นที่ประเมินสถานการณ์ความพร้อม จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของพื้นที่การระบาดของตนเอง โดยต้องเน้นความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก ให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้น่าสนใจ

เช่นการเพิ่มเนื้อหาสาระเรื่องโควิด-19 เพื่อให้เด็กๆ รู้จักกับโควิด-19 มากขึ้น รวมถึงได้เรียนรู้การป้องกันตัวเองอย่างถูกวิธี และจะมีการปรับวิธีการประเมินใหม่ให้เท่าทันกับสถานการณ์ด้วย
ส่วนความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิดให้กับครูเพื่อรองรับการเปิดเทอม รมว.ศึกษาฯ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แจ้งความประสงค์ เข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแล้วกว่า 33,000 คน โดยได้ดำเนินการฉีดไปแล้วประมาณ 70%  เพื่อให้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 14 มิถุนายนนี้