ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จับตาครม.เห็นชอบแผนการใช้เงินกู้ 5 แสนล้าน อนุมัติงบภัยแล้งกว่า 3 พันล้าน พร้อมเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

124 0
จับตาครม.เห็นชอบแผนการใช้เงินกู้ 5 แสนล้าน อนุมัติงบภัยแล้งกว่า 3 พันล้าน พร้อมเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

นายกฯ นำถกครม.คาดเห็นชอบแผนการใช้เงินกู้ 5 แสนล้าน ขออนุมัติงบกลางปี 64 แก้ภัยแล้ง กว่า 3.3 พันล้านบาท พร้อมเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-แผนกระจายวัคซีนที่หลายโรงพยาบาลเลื่อนการฉีด

วันนี้ (8มิ.ย.64) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเพียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อลดความแออัด ขณะที่รัฐมนตรีอื่นนั้นจะประจำอยู่ที่กระทรวงของตนเอง

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2564 ในการเร่งดำเนินการตามแผน จำนวน 3,359 ล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน สทนช. เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุน ใน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมประมง กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จังหวัด สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

นอกจากนี้ ต้องจับตาดู ครม.เห็นชอบแผนเปิดเมืองภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แผนกระจายวัคซีน ที่หลายโรงพยาบาล เลื่อนการฉีด และแผนการใช้เงินกู้โควิด-19 วงเงิน 5 แสนล้านบาท โครงการไหนผ่าน และดำเนินการใช้เงินได้

ส่วนวาระอื่นๆ อาทิ ครม.รับทราบผลการพิจารณารายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร และ ผลการพิจารณาญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตรวจพบ การรายงานการติดเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ของสภาผู้แทนราษฎร

ขณะเดียวกัน ทางกระทรวงการคลัง จะมีการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลแผนงาน หรือ โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากกรระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2563 พร้อมรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend