"ดร.ซุป"เหมาะนั่งนายกฯจริงหรือแค่โยนหินถามทาง

อยู่ๆ ชื่อ "ศุภชัย พานิชภักดิ์" ก็ผุดขึ้นมา ท่ามกลางเสถียรภาพรัฐบาลที่กำลังเผชิญคลื่นลูกโตซัดถาโถม ไม่ว่าจะเป็นศึกในศึกนอก และสถานการณ์โควิด-19 ระรอกสาม จนส่งผลให้กลุ่มประชาคนไทย เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแถลงเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากการบริหารประเทศ

แต่การประชุม ครม. วันนี้ กลุ่มประชาชนคนไทย ได้ยื่นเรื่องถึง นายกฯ ประยุทธ์ อีกครั้ง เพื่อเรียกร้องให้เสียสละลาออกจากตำแหน่ง พร้อมให้เหตุผลตลอดระยะเวลา 7 ปี ไม่สามารถปฏิรูปประเทศรวมถึงแก้ไขวิกฤต รวมถึงเสนอให้มีการเลือกนายกฯ คนใหม่ คือ "ศุภชัย พานิชภักดิ์" เข้าทำหน้าที่แทน
โดยกลุ่มประชาชนคนไทย ยกรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 272 วรรคสอง และเมื่อมาดูพบว่า ถูกบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ซึ่งในวรรคสอง เนื้อหาสำคัญ ในการเลือกนายกฯใหม่นั้น สมาชิกของทั้งสองสภาต้องเห็นร่วมกัน โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา เพื่อขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี จากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง แจ้งไว้ตามมาตรา 88 
อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนี้ ให้ประธานรัฐสภา จัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยเร็ว เมื่อรัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสองสภา ให้ยกเว้นได้ พร้อมให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง แจ้งไว้ตามมาตรา 88 หรือไม่ก็ได้
ประเด็นที่อุปสรรคใหญ่ หากจะดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จ ต้องผ่านด่านสำคัญ คือ วุฒิสภา ซึ่งอดีตใช้เพียงแค่สภาผู้แทนราษฎร ก็สามารถดำเนินการเลือกนายกรัฐมนตรีได้เรียบร้อย ซึ่งรัฐธรรมนูญปัจจุบัน กำหนดให้ต้องใช้เสียงสองสภา  หรือ ต้องมี ส.ว. เข้าร่วมด้วย โดยแค่เกิน 125 เสียง จากจำนวนวุฒิสภา 250 คน  
อีกทั้ง ต้องไม่ลืมว่า ส.ว.ชุดปัจจุบันมาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ทั้งชุด แม้จะมาจาการเลือกตั้งทางอ้อม มีเพียง 6 ส.ว. ได้รับตำแหน่งแบบไม่ต้องฝ่าฟัน คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
"ศุภชัย พานิชภักดิ์" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ดร.ซุป" แม้จะมีดีกรีโปรไฟล์ไม่ธรรมดา คร่ำหวอดบนเส้นทางการเมือง โดยร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์  อีกทั้ง ยังเคยทำงานบนเวทีโลก โดยเป็นถึงอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO)  
แต่ด้วยการเมือง ณ ปัจจุบัน จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ "ดร.ซุป" จะกลับมายื่นบนเวทีนี้อีกครั้ง ท่ามกลางอุปสรรคหลากหลายความคิดเห็น ผนวกกับปัญหาด้านสุขภาพ หรือทั้งหมดเป็นแต่เพียง 1 ในรายชื่อ เพื่อใช้โยนหินถามทาง