PEA แนะวิธีการ ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่บ้านในช่วงหน้าฝน

ในช่วงฤดูฝนที่สภาพอากาศมักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านจึง ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ .

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแนะนำวิธีการ ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศที่บ้านในช่วงฤดูฝน ดังนี้
1.ปรับอุณหภูมิควรปรับให้เหมาะ หรือปรับที่ 26 องศา
2.ไม่ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ต่ำเกินไป เพราะจะส่งผลให้ความชื้นเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อน้ำท่วมขัง
3.หากเกิดกระแสไฟฟ้าตกต้องรีบสับปิดเบรกเกอร์ เพราะจะทำให้มีกระแสไฟฟ้าสูงเกินไปและทำให้ขดลวดอาจเสียหายได้
4.ติดตั้งสายดินทุกครั้งเพื่อป้องกันไฟรั่ว หรือโดนไฟฟ้าช็อตขณะใช้งาน
5.ตรวจเช็กกลิ่นอับ หากมีกลิ่นอับชื้น ควรล้างแผ่นกรองอากาศให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ
6.ตรวจเช็กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับเครื่องปรับอากาศว่ามีรอยรั่วหรือไม่ รวมถึงไม่ติดตั้งใกล้วัตถุไวไฟ
หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ขอคำแนะนำและปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าโทร 1129 PEA Contact Center  ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้ทาง แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus