'อมตะ' ตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ตรวจแรงงานเชิงรุก

ก.แรงงาน จับมือ อมตะ เปิดศูนย์บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก หวังอำนวยความสะดวกผู้ประกันตน ผู้ประกอบการ เข้าถึงระบบการบริการทางการแพทย์ เพิ่มความปลอดภัยการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ เผย 48 บริษัทตื่นตัว ส่งแรงงานเข้าตรวจคัดกรอง 2 วัน กว่า 900 คน

17 พฤษภาคม 2564 นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม ที่จัดตั้งโดยกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร จ.ชลบุรี เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับแรงงานในนิคมฯเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ประกันตนและสถานประกอบการ โดยมีกลุ่มผู้ประกันตนจากสถานประกอบการต่างๆให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กว่า 900 คน ครอบคลุม 48 บริษัท ทั้งนี้มีผู้ประกอบการมีความตื่นตัวการเข้ามาใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

'อมตะ' ตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ตรวจแรงงานเชิงรุก

'อมตะ' ตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ตรวจแรงงานเชิงรุก

"นิคมฯ นับเป็นพื้นที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะแรงงานซึ่งเป็นหัวใจในสายการผลิต ดังนั้นการจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19เชิงรุกครั้งนี้ นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่รอบนิคมฯ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวได้มีการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างรวดเร็ว ทำให้มีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ที่ขนาดใหญ่ ดังนั้นความร่วมมือกันในครั้งนี้ในการเร่งตรวจหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่นิคมฯก็จะช่วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการบริหารจัดการในการกำจัดวงแคบของการแพร่ระบาดโควิด-19และสร้างความปลอดภัยในพื้นที่นิคมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น" นายวิบูลย์ กล่าว

'อมตะ' ตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ตรวจแรงงานเชิงรุก


อย่างไรก็ตามอมตะพร้อมด้วยผู้ประกอบการยังได้ร่วมกันมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งชุด PPE หน้ากากอามัย เจลแอลกอฮอลล์ ขนม น้ำดื่ม และอื่นๆ ให้กับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในโอกาส ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำไปใช้งานเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ต่อไป

'อมตะ' ตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ตรวจแรงงานเชิงรุก

'อมตะ' ตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ตรวจแรงงานเชิงรุก