ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โคราชปลดล็อกเป็นพื้นที่สีส้ม

163 0
โคราชปลดล็อกเป็นพื้นที่สีส้ม

นครราชสีมาประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด 19 ปลดล็อกเป็นพื้นที่ควบคุมสีส้ม ร้านอาหารเปิดขายและนั่งรับประทานได้ตามปกติแต่ยังต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานบันเทิงยังปิดต่อไป

17 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลให้ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 800 ราย โดยก่อนหน้านี้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสีแดง ล่าสุด วันนี้ (17 พ.ค.64) สถานการณ์การระบาดเริ่มลดลงจนทาง ศบค.ประกาศให้ลดระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสีส้ม วันนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ลงนามประกาศคำสั่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 บางกรณี หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข ดังนี้1.ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค1.1 สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 25091.2 สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน1.3 สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด1.4 สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร1.5 สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่1.6 โรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)1.7 สวนน้ำ สวนสนุก1.8 สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก1.9 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด1.10 สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม เครื่องเล่นเกม1.11 ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต1.12 สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย1.13 สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ1.14 สนามม้า1.15 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม) สถานประกอบการนวดแผนไทย ยกเว้นการนวดเพื่อการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลหรือการนวดฝ่าเท้าในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ใช้เวลาให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อผู้รับบริการหนึ่งคน1.16 ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม ทำเล็บและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน และไม่มีพื้นที่นั่งรอภายในร้าน

 


2. มาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด2.1 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม การทำกิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม ตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี2.2 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน2.3 ตลาด ตลาดนัด ซึ่งมีผู้ค้ารายย่อยอยู่เป็นจำนวนมาก ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดทำทะเบียนผู้ค้าและลูกจ้าง หากปรากฏตลาด ตลาดนัด ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค จะสั่งให้ปิดตลาด ตลาดนัด ตามความเหมาะสมต่อไป2.4 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ2.5 สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด2.6 การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายภาพยนตร์ หรือร้ายการโทรทัศน์ หรือกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน และมีมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสม หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค

2.7 การจัดงานศพ ให้แบ่งพื้นที่ให้ผู้มาร่วมงานอยู่เป็นจุด จุดละไม่เกิน 50 คน โดยให้ผู้มาร่วมงานเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร และแต่ละจุดต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 5 เมตร2.8 การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกินรอบละ 50 คน2.9 การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันรักษาให้สามารถดำเนินการได้โดยมีมาตรการที่เหมาะสมประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง.

เรื่องโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ | ภาพโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend