ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow

52 0
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารทำพิธีรับมอบจำนวน 5 เครื่อง เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีโคตร ชั้น 2 อาคารแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายมนู ชัยวงศ์โรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลได้พร้อมใจกันประกอบพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) พระราชทาน ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมได้รับพระราชทาน จำนวน 5 เครื่อง อย่างสมพระเกียรติ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ ตามที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งการระบาดในครั้งนี้ส่งผลเป็นวงกว้างทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น และสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานงบประมาณ จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow)  จำนวน 480 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19

 

 


โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เป็นโรงพยาบาลที่ก่อกำเนิดขึ้นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ถิ่นทุรกันดารห่างไกล โดยรัฐบาลร่วมกับพสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีร่วมกันบริจาคทรัพย์สินสมทบสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นมาเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นของขวัญแด่พระองค์ท่าน และเพื่อให้โรงพยาบาลที่จัดสร้างขึ้นสามารถให้บริการประชาชน ทหาร ตำรวจตลอดจนพลเรือน โดยเฉพาะผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย  ผู้พิการและผู้สูงอายุได้ด้วยดีตลอดไปจึงได้นำทรัพย์สินที่ประชาชนร่วมกันบริจาคจัดตั้งเป็นมูลนิธิชื่อว่า มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยในวันที่ 20 กันยายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้าง กระทั้งแล้วเสร็จในวันที่ 10 สิงหาคม 2521 และได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง 

และในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด 19 ที่จังหวัดนครพนมมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมรวม 132 ราย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมได้รับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเข้าทำการรักษารวมทั้งสิ้น 28  ราย ซึ่งหายกลับบ้านแล้ว 22 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยทั่วไปที่มาเข้ารับบริการอีกประมาณวันละ 500 ราย

เรื่องโดย ทวี อภิสกุลชาติ | ภาพโดย ทวี อภิสกุลชาติ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend