ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มหาสารคามประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว

196 1
มหาสารคามประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว

มหาสารคาม พบโรคลัมปี สกิน ได้ประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว พบในพื้นที่ อ.กันทรวิชัย วาปีปทุม และบรบือ ขณะที่ปศุสัตว์จังหวัดแนะเกษตรกรให้ดูแลสัตว์เลี้ยง โค -กระบือเฝ้าระวัง ป้องกัน พร้อมคุมเข้ม 5 มาตรการหลังจากพบะการระบาด กำชับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงตรวจสอบช่วยเหลือและให้คำแนะนำ หากสัตว์เลี้ยงผิดปกติให้แจ้งไปที่ปสุสัตว์อำเภอ หรือจังหวัด

14 พฤษภาคม 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lurmpy skin disease) ในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ซึ่งพบการระบาดในพื้นที่บ้านดอนดู่ หมู่ 9 ต.คันธารราษฏร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยพบว่ามีโคเกิดโรคจำนวน 8 ตัว จากทั้งหมด 23 ตัว จึงได้เก็บเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผลจากห้องปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสโรคลัมปี สกิน จึงได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lurmpy skin disease) ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยห้ามมิให้เคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิดโค กระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าวเข้า ออก ผ่าน ภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยประกาศดังกล่าวมีผลไปจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564

โดยโรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ของประเทศไทย พบครั้งแรกที่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 คาดว่าเชื้อดังกล่าวอาจจะเข้ามาทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสูง อัตราการป่วยมากกว่า 5-45% พบตุ่มเนื้อบนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม สัตว์อาจมีไข้และหายใจลำบากร่วมด้วย มีอัตราการตายน้อยกว่า 10% โดยเฉพาะโคอายุน้อย โคอุ้มท้อง โคเนื้อสายเลือดผสมพันธุ์ยุโรป และโคนม มีพาหะนำโรคเป็นแมลงดูดเลือด คือ ยุง แมลงวัน เหลือบ เห็บ เป็นต้น สามารถแพร่กระจายเชื้อไปได้ระยะ 50 กิโลเมตร


นอกจากพื้นที่ อ.กันทรวิชัย ที่เกิดการระบาดแล้ว ยังพบว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้นใน อ.วาปีปทุม อ.บรบือ ซึ่งปศุสัตว์อำเภอได้ประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ เพื่อดำเนินการควบคุมโรค และห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ และหรือซากสัตว์ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ได้เร่งประชาสัมพันธ์ 5 มาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์ เพื่อยังยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ทราบถึงลักษณะโรค สาเหตุการเกิดโรค และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ในโค กระบือของเกษตรกร หากพบว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการเข้าข่ายสงสัยว่าเป็นโรคลัมปี สกิน ขอให้เกษตรกรแจ้งได้ที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันที เพื่อลงพื้นที่ดูแลรักษาอาการเบื้องต้น เพื่อป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

เรื่องโดย เอนก กระแจ่ม | ภาพโดย เอนก กระแจ่ม
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend