ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯขอนแก่น เตรียมพร้อมรับมือฝนป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ

69 0
ผู้ว่าฯขอนแก่น เตรียมพร้อมรับมือฝนป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯขอนแก่น ลุยขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและ ผักตบชวา เปิดทางน้ำตามลำห้วยพระคือ เตรียมแก้มลิงรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และยังเป็นการป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองด้วย

11 พฤษภาคม 2564 ที่  ลำห้วยพระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุลผวจ.ขอนแก่น   ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการกำจัดวัชพืช เศษสวะ ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ เปิดทางน้ำ และการพร่องน้ำเพื่อเตรียมเป็นแก้มลิงไว้รองรับน้ำในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2564  

นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ความคืบหน้าในโครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำ ที่จังหวัดกำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม ในเขตเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งในการดำเนินงานช่วงต้นของโครงการ เป็นการเริ่มต้นการพร่องน้ำที่บึงหนองโคตร ขุดลอกผักตบชวาและขุดลอกคูคลอง เพื่อเพิ่มอัตราการไหลของน้ำบริเวณคลองส่งน้ำ บริเวณหมู่บ้านชลดา มายังศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และไหลไปยังตอนท้ายของลำน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ลำน้ำพอง 

 


"ส่วนที่กำลังดำเนินงานเป็นเขตเทศบาลตำบลพระลับ มีระยะทางประมาณ 11.7 กม. แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ช่วงจากการสำรวจ จะมีการทำงานเพียง 2 ช่วง ระยะทาง 6 กิโลเมตร ซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของระยะทางทั้งหมด ส่วนอีก 3 ช่วงของลำน้ำพบว่ายังไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ซึ่งในการดำเนินงานเป็น การบูรณาการเครื่องมือและบุคลากรของทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น ทต.พระลับ, อบจ.ขอนแก่น,  สำนักงานชลประทานที่ 6 และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6  ในการเตรียมความพร้อมในการเร่งการระบายน้ำ เนื่องจากในปีนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พยากรณ์อากาศไว้ว่า จะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี  5 - 10 %" 

 

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อในช่วงที่ยังไม่เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนั้น  จะต้องมีการขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำต่าง ๆ ในเขตเมือง ขณะนี้ภาครัฐและประชาชนในทุกอำเภอได้มีการขุดลอกร่องระบายน้ำ แต่ละหน่วยงานในแต่ละอำเภอได้มีจิตอาสา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ต่างร่วมกันเตรียมการป้องกันน้ำท่วมของจังหวัดไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมาก

เรื่องโดย พรพรรณ เพ็ชรแสน | ภาพโดย พรพรรณ เพ็ชรแสน
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend