คลัง เคาะแล้ว!! วันโอนเงิน 'เราชนะ-ม.33เรารักกัน'

กระทรวงการคลัง เคาะแล้ว!! วันโอนจ่ายเงินเราชนะเพิ่ม 2,000 บาท โดยงวดแรกผ่านแอปฯเป๋าตัง 20 พ.ค.นี้ ส่วนม.33 เรารักกัน งวดแรก 24 พ.ค.นี้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยจะชงเสนอ ครม. 11 พ.ค.นี้

วันนี้ (7 พ.ค.2564) น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 เห็นชอบกำหนดเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เข้าร่วมเราชนะ และโครงการ ม.33 เราโดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 งวดๆ ละ 1,000 บาท โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ในวันที่ 11 พ.ค.2564
ทั้งนี้โครงการเราชนะ จะโอนเงินให้ผู้ได้สิทธิ สำหรับกลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน รอบแรก 1,000 บาท วันที่ 21 พ.ค.นี้ ส่วนอีก 1,000 บาท วันที่ 28 พ.ค.นี้ สำหรับกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอพลิเคชันเป๋าตัง จะได้รับเงินรอบแรกวันที่ 20 พ.ค. และงวดต่อไป 27 พ.ค.นี้
ส่วนโครงการ ม.33 เรารักกัน จะโอนเงินงวดแรก วันที่ 24 พ.ค.นี้ และ 31 พ.ค.นี้ ครอบคลุมในส่วนเราชนะ 33.5 ล้านคน และมาตรการ ม.33 เรารักกัน 9.27 ล้านคน โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ระบบจะโอนเงินเข้าอัตโนมัติ โดยใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย.นี้
คุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ 
คุณสมบัติผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา "ม33เรารักกัน" รอบที่ผ่านมาคือ 
- ผู้มีสัญชาติไทย
- ผู้ที่เป็นผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา 33"
- ไม่มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"
- ไม่เป็น "แรงงานต่างด้าว"

- ไม่มี "เงินฝาก" จากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ เดือนธันวาคม 2563 (คิดรวมเฉพาะ 1.เงินฝากกระแสรายวัน 2. เงินฝากออมทรัพย์ 3. เงินฝากประจำ 4. บัตรเงินฝาก 5. ใบรับฝากเงิน และ 6. ผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใด ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เท่านั้น)
สำหรับรอบสองนั้น นางสาวกุลยา ตันตเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนร่วมโครงการใหม่แต่อย่างใด ในส่วนของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใหม่ต้องรอการหลังสรุปรายละเอียดเสนอครม.เร็วๆนี้
เปิดไทม์ไลน์วันโอนเงิน
อัพเดทล่าสุด เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า โครงการ ม.33 เรารักกันรอบ2 ได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่ม อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมแล้วทั้งหมด 2,000 บาท โดยมีกำหนดการโอนเงินคือ 
เงินเข้างวดแรก : วันจันทร์ที่ 24  พ.ค. 64
เงินเข้างวดสอง (งวดสุดท้าย) : วันจันทร์ที่ 31 พ.ค.64
โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564 
"ม.33เรารักกัน" ผู้ที่ได้รับสิทธิเงินจะโอนเข้าแอพฯ "เป๋าตัง"  และสามารถเก็บไว้ใช้ได้เรื่อยๆ หรือจะรวมไว้ใช้ในคราวเดียวก็ได้ แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ จะต้องใช้สิทธิไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด ม.33 เรารักกัน รอบ 2 ให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 หากถึงวันเวลาที่กำหนดแล้วยังใช้สิทธิไม่หมด จะถูก "ตัดสิทธิ เรารักกัน" โดยอัตโนมัติ