ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เชียงใหม่ใช้ยาแรงบุคคลโซนแดงเข้าพื้นที่กักตัว14วัน

1.33K 0
เชียงใหม่ใช้ยาแรงบุคคลโซนแดงเข้าพื้นที่กักตัว14วัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยบุคคลเดินทางเข้าเชียงใหม่ทุกช่องทางต้องลงทะเบียน "CM-CHANA"ทุกคน ส่วนบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องกักตัว 14 วัน พร้อมมอบอำนาจให้อสม.คุมเข้มในชุมชน ด้านสสจ.เชียงใหม่ไฟเขียวเปิดHospitel อีก 2 แห่ง ห่วงเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มในชุนชนอำเภอรอบนอก

            เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามโดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีมติออกคำสั่ง เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน "CM-CHANA" กรณีที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงใน "CM-CHANA" ได้ ให้ลงทะเบียนในเอกสาร แบบ ชม.1 หรือ ชม. 2 แล้วแต่กรณี ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จาก 17 จังหวัด ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และจะต้องถูกคุมไว้สังเกต ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 14 วัน 

               ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องบันทึกรายละเอียดประจำวัน เพื่อประเมินตนเอง ส่วนกรณีที่มีความจำเป็นในการเดินทางออกไปจากที่พักอาศัย ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อม แสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ ซึ่งจะมีเอกสารให้กรอก พร้อมกันนี้ ได้ให้อำนาจศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ สามารถแต่งตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็น ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งนี้ได้

                 ส่วนผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักต่างๆ ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทางที่เข้ามาพัก อันได้แก่ ข้อมูล ชื่อ-ชื่อสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, จังหวัดต้นทาง และตรวจสอบการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน "CM-CHANA" พร้อมกันนี้ให้รวบรวมรายชื่อผู้เดินทางเข้าพักแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมอบหมายอีกด้วย 

             ด้าน ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  ยอดผู้ป่วยโควิด - 19 จังหวัดเชียงใหม่  ณ วันที่ 20 เมษายน 2564   ยังคงทรงตัว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 134 ราย รวมยอดสะสม 2,483 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,402 ราย และผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว 81 ราย ซึ่งจะมีีทีมควบคุมโรคของจังหวัดเชียงใหม่ คอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจนครบ 28 วัน 

             พร้อมกันนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเพิ่มHospitel ขึ้นอีก 1 แห่ง คือ โรงแรมอะโมรา ท่าแพ เชียงใหม่ ร่วมมือกับโรงพยาบาลเทพปัญญา โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 120 เตียง ซึ่งถือเป็นสถานที่พักรักษาตัวต่อจากโรงพยาบาลสนาม ภายใต้การดูแลและกำกับของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

       นอกจากนั้น มีข้อมูลที่น่าเป็นห่วงคือ จากการคัดกรองในโรงพยาบาลชุมชนในแต่ละอำเภอ พบว่า มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่ามีการกระจายตัวของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ออกไปยังอำเภอรอบนอกแล้ว เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในภูมิลำเนาอำเภอต่างๆรอบนอก หากเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ให้เข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลชุมชนได้ทันที หากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้กักตัวที่บ้านสังเกตอาการ 14 วัน 

         ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังจากที่ได้เปิดโรงพยาบาลสนาม ขนาด 400 เตียงรองรับประชาชนที่ผ่านมาคัดกรองจากโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุม และแสดงสินค้าฯมาแล้ว ล่าสุด รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ร่วมกับนพ.ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมหารือแนวทางการจัดทำ Hospitel ปรับปรุงศูนย์ที่พักนานาชาติ  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ให้เป็นหอผู้ป่วยนอกพิเศษโรงพยาบาลสันทราย เพื่อรองรับผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วต้องการมาพักกักตัวเป็นครอบครัว โดยการดูแลทางการแพทย์ร่วมกับ โรงพยาบาลสันทราย คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเริ่มจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มแรก ทั้งนี้ ผู้สัมผัสเชื้อที่เข้าพักสามารถเบิกประกันสังคม บัตรทอง และประกันชีวิต ได้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนที่ สปสช. กำหนด


เรื่องโดย สกาวรัตน์ ศิริมา | ภาพโดย สกาวรัตน์ ศิริมา
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend