ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ให้การบินไทย ขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ซาอุฯ

182 0
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ให้การบินไทย ขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ซาอุฯ

ครม. เห็นชอบให้การบินไทย จัดเที่ยวบินขนส่ง ผู้แสวงบุญชาวไทยไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 9 เที่ยวบิน เที่ยวละ 287 คน รวมทั้งสิ้น 2,583 คน เป็นไปตามข้อกำหนดของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ที่อนุญาตเฉพาะสายการบินแห่งชาติ

วันนี้ (20 เม.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติเฉพาะภารกิจขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ชาวไทย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ที่กำหนดให้ต้องเดินทางโดยสายการบินแห่งชาติ (National Carrier) ของประเทศไทย และราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียฝ่ายละครึ่ง โดยไม่อนุญาตให้สายการบินของประเทศอื่นดำเนินการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และให้ดำเนินการโดยรูปแบบเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เท่านั้น

แม้ว่าปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงเหลือร้อยละ 47.86 ทำให้มีสถานภาพเป็นสายการบินของเอกชนเทียบเท่ากับ สายการบินอื่น แต่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังเป็นสายการบินเดียวที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินเดียวที่ปฏิบัติภารกิจขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ชาวไทย รวมทั้งการกำหนดให้สายการบินใดเป็นสายการบินแห่งชาติยังเป็นเรื่องทางนโยบายของแต่ละประเทศด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 46,477,000 บาท ไว้แล้ว สำหรับในปีต่อๆไป กรมการปกครองจะจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้เตรียมจัดทำโครงการสนับสนุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่เดินทางไป และกลับ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 46.48 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในส่วนที่เพิ่มเติมจากราคาบัตรโดยสารให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย จำนวน 9 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 287 คน รวมทั้งสิ้น 2,583 คน ทั้งขาไปและขากลับ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2565


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend