ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

"ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร" มิใช่ "ตลาดกลางกุ้ง"

86 3
ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร มิใช่ ตลาดกลางกุ้ง

ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย เรียกร้องสื่อแก้ไขข่าวที่สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เนื่องจากสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคเรื่องการกินกุ้ง อีกทั้งตลาดกลางกุ้ง อยุธยา ชื่อเรียกจริงๆคือ "ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร" ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างยิ่ง

18 เมษายน 2564 จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเรื่องการปิดตลาดกลางกุ้ง อยุธยา เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 และนำมาซึ่งการเข้าใจผิดหลายฝ่าย ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร เนื่องจากในพื้นที่มิได้มีเพียงการขายกุ้งหากแต่ตลาดที่เป็นประเด็นที่ผ่านมานั้นมีการค้าขายสินค้าหลากหลาย

ด้วยเหตุนี้ ครรชิต เหมะรักษ์ ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย จึงได้มีการเรียกร้องต่อสื่อมวลชนผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวโดยมีข้อความว่า ตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักข่าวได้นำเสนอข่าวการปิดตลาดกลางกุ้ง อยุธยา ซึ่งข้อเท็จจริงตลาดกลางแห่งนี้ชื่อว่า "ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร" มีการซื้อขายสินค้าเกษตร และสินค้าสัตว์น้ำ สินค้าพื้นบ้าน หลากหลาย ไม่ได้มีเฉพาะสินค้ากุ้งอย่างเดียว และยังมีร้านอาหารอยู่บริเวณนั้นอีกมากมาย


จากการที่สื่อมวลชนหลายสำนักข่าวที่นำเสนอข่าวในเชิงลบ ไม่สร้างสรรค์ บิดเบือนข้อเท็จจริง ขาดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ทำให้ส่งผลกระทบในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ยิ่งเลวร้ายลงไปอีก กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ ที่จะเป็นแพะรับบาป จำเลยสังคมให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากุ้งเป็นพาหะการแพร่ระบาด ซึ่งในความเป็นจริงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากุ้งไม่ได้เป็นพาหะของโรคโควิด-19เลย ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดนกดราคา ผู้ประกอบการซื้อขายกุ้งได้รับผลกระทบ ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นฯลฯ

    ในการนี้ทางเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ใคร่วิงวอนสื่อมวลชน บรรณาธิการสำนักข่าวต่างๆ ได้กรุณานำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องกุ้ง อย่างสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณ เพื่อความเชื่อมั่นและเชื่อถือศรัทธา สำนักข่าวนั้นๆด้วย และขอเรียกร้องให้สำนักข่าวต่างๆที่นำเสนอข่าวเรื่องนี้ไปแล้วได้กรุณาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  ขอขอบคุณ ลงชื่อ ครรชิต เหมะรักษ์ ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend