ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข่าวดี "ลูกจ้าง"บาดเจ็บ-ป่วย ใช้สิทธิรักษาฟรี

28 0
ข่าวดี ลูกจ้างบาดเจ็บ-ป่วย ใช้สิทธิรักษาฟรี

เป็นข่าวดีสำหรับลูกจ้าง ที่สามารถอุ่นใจได้ เมื่อคุณบาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ อันตรายจากการทำงาน ป่วยไข้ไม่สบาย หากได้สิทธิ์ประกันสังคม ก็สามารถใช้สิทธิ์รักษาฟรีจาก "กองทุนเงินทดแทน"ได้อย่างหายห่วง

"ความสบายใจ ความปลอดภัย" จากการทำงาน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ ส่งผลให้"ลูกจ้างได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ไม่ต้องกังวลหากเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ อันตรายจากการทำงาน"กองทุนเงินทดแทน" ซึ่งจัดตั้งโดย "สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  "เข้าใจความรู้สึกของลูกจ้าง และเพื่อลดความกังวลต่างๆ ในการทำงาน หาก"ลูกจ้างได้รับประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที" ไม่ว่าจะเข้าสถานพยาบาลใด ทั้งรัฐและเอกชน  ก็ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วต้องมาทำเบิกย้อนหลังให้วุ่นวาย "กองทุนเงินทดแทน" กองทุนที่เคียงข้างลูกจ้างอย่างยั่งยื่น เป็นกองทุนที่ทางนายจ้างจะเป็นการจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งหากลูกจ้างเข้ารับรักษา สถานพยาบาล ที่ทำความตกลงกับทางกองทุนเงินทดแทน ทางลูกจ้างไม่ต้องจ่ายค่ารักษา โดยนายจ้างจะเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ซึ่งจะแบ่งเป็น2 กรณี ดังนี้1. กรณีส่งลูกจ้างเข้ารักษา สถานพยาบาล ที่ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทน นายจ้างไม่ต้องสำรองจ่าย โดยให้นายจ้างนำแบบส่งตัว กท. 44 แสดงต่อสถานพยาบาล ที่เข้ารับการรักษา สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล ได้ที่ www.sso.go.th2.กรณีเข้ารักษา สถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงกับ กองทุนเงินทดแทน นายจ้างต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ มาเบิกเงินคืนจากองทุนเงินทดแทนได้ภายใน     90 วัน นับตั้งแต่วันที่จ่าย อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างไม่แน่ใจว่ามีสถานพยาบาลใดเข้าร่วมบ้าง? หรือต้องดำเนินการอย่างไรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วน 1506 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.sso.go.th


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์