ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ระนองไข่แตกแล้ว พบผู้ป่วยโควิด 2 รายสั่งปิดตลาดทันที

441 5
ระนองไข่แตกแล้ว พบผู้ป่วยโควิด 2 รายสั่งปิดตลาดทันที

ระนอง - ไข่แตกแล้ว จังหวัดระนองพบผู้ป่วยโควิด 2 รายสั่งปิดตลาด รร.ร้านสะดวกซื้อทันที พบผู้สัมผัสเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น 44 ราย สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย ที่เหลือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำเร่งตรวจหาเชื้อและกักตัวเพื่อดูอาการต่อไป

14 เมษายน 2564 นาย สมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายนรเทพ อัศวพัชระ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมกันแถลงข่าวหลังร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวเรื่องผู้ติดเชื้อโควิด19ในจังหวัดระนอง นายนรเทพ เปิดเผยว่ารายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 14 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ส่งตัวอย่างตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตรวจในผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสอบสวนโรค (PUI) 210 ราย คัดกรองในสถานที่กักกันแห่งรัฐ 200 ราย คัดกรองและค้นหาในชุมชน(ระลอกแรก) 1,149 ราย และคัดกรองและค้นหาในกลุ่มประชาชนและแรงงานข้ามชาติจากพื้นที่เสี่ยง (ระลอกใหม่) 4,776 ราย รวมตรวจ 6,335 ราย ไม่พบเชื้อ 6,332 ราย พบผู้ติดเชื้อ (สะสม) จำนวน 3 ราย เดิมมีผู้ติดเชื้อ 1 ราย

นายนรเทพ อัศวพัชระ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย โดยมีภูมิลำเนา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกัน ผู้ติดเชื้อรายที่ 1 เพศหญิง อายุ 20 ปี มีอาการ ไข้ มีน้ำมูก เสียงแห้ง รายที่ 2 เพศชาย อายุ 53 ปี ไม่มีอาการ สอบถามประวัติย้อนหลัง 2 สัปดาห์ (วันที่ 24 มีนาคม 11 เมษายน 2564) ก่อนเดินทางมาจังหวัดระนอง พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯวันที่ 12 เมษายน 2564 เดินทางจากกรุงเทพฯ มาจังหวัดระนองเพื่อพบญาติ เวลา 14.00 น. ได้รับแจ้งว่ามีเพื่อนที่สอบด้วยกันติดเชื้อโควิด 19 จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ ลานแดง โรงพยาบาลระนองผลตรวจพบว่าติดเชื้อ โควิด 19 จึงนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลระนอง


ทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการสอบสวนโรค เก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ พบว่ามีผู้สัมผัส ทั้งสิ้น 44 ราย ประกอบด้วยผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย ได้แก่ ผู้สัมผัสในครอบครัว 1 ราย, ผู้ประกอบการโรงแรม MOMDA 1 ราย, ญาติครอบครัวผู้ป่วย 2 ราย,แขกที่มาพักต่อ 2 ราย (เดินทางออกจากจ.ระนองเพื่อกลับกรุงเทพฯในวันนี้ และจะเข้ารับการตรวจที่กรุงเทพฯ ในวันพรุ่งนี้) ,แม่บ้าน 3 ราย, แคชเชียร์ 1 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน 34 ราย ประกอบด้วย ผู้รับบริการลานแดง, เจ้าหน้าที่ลานแดง, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านค้าตลาดเย็น, พนักงานโรงแรม SDP, พนักงานโรงแรม MOMDA อยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

นายนรเทพ อัศวพัชระ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดระนองได้วางมาตรการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคดังนี้ 1. ปิดโรงแรมทั้ง 2 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานการควบคุมโรค 2. ปิดตลาดเย็นเทศบาล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ภาคีเครือข่าย อสม., สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง เตรียมรถน้ำ เพื่อทำความสะอาด (Big Cleaning) ในวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 3.ปิดร้านสะดวกซื้อทั้ง 2 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ในส่วนของมาตรการป้องกันควบคุมโรค เน้นย้ำผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามายังพื้นที่จังหวัดระนองขอให้มีการสแกน QR CODE ระนองชนะ และป้องกันโรคส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ หลีกเลี่ยงไปในที่ชุมชนแออัด ขอความร่วมมือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำอยู่ในสถานที่จำกัด สังเกตอาการป่วยหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อาจมีอาการผื่น ตาแดง จุดเลือดออก หรือตุ่มน้ำ ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำมาตรการในพื้นที่ ทำความสะอาดสถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ตลาด ร้านสะดวกซื้อ เว้นระยะห่าง จัดที่ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ สแกนไทยชนะและทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง, กระบุรี กะเปอร์, ละอุ่น และสุขสำราญ ได้ลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 เมษายน 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,906 ราย โดยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต้องกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน (Home Quarantine) จำนวน 46 ราย ซึ่งได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาสารพันธุกรรม โรคโควิด-19 ทุกราย ส่วนบุคคลที่เสี่ยงต่ำเฝ้าระวังสังเกตุอาการ 14 วัน (Self Quarantine) จำนวน 2,860 ราย

นายนรเทพ อัศวพัชระ รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวเพิ่มเติมเรื่อง การสแกน QR code "ระนองชนะ" เพื่อรายงานตัวในการเดินเข้าออกจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 13 เมษายน 2564 มีคนสแกน QR code ระนองชนะในการติดตามการเดินทางเข้าออกจังหวัดระนอง รวมทั้งสิ้น 23,328 ราย (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 13 เมษายน 2564 สแกน QR code ระนองชนะจำนวน 4,872 ราย) ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงประเมินติดตามกลุ่มเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ป่วยทั้ง 2 รายนี้ พบว่า ไม่มีข้อมูลการลงทะเบียน "ระนองชนะ" หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 062-1589469 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องโดย ไพโรจน์ รัตนรัตน์ | ภาพโดย ไพโรจน์ รัตนรัตน์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend