ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พบโควิดอีก 3 รายรวมเป็น 9

58 0
พบโควิดอีก  3  รายรวมเป็น  9

ยอดติดโควิด-19 วันนี้ 3 ราย รวม 9 รายและแนวโน้มยังพุ่งไม่หยุด เป็นสายพันธ์ใหม่จากอังกฤษ ติดเร็วและรุนแรง ขอความร่วมมือประชาชนมีวินัย สั่งงดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ คอนเสิร์ต การจำกัดเวลาร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสุรา ไม่เกิน 23.00 น. กิจกรรมบั้งไฟ

 14 เมษายน 2564 ที่ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ปฏิบัติการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคCOVID-19 จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์ สสจ.หนองบัวลำภู นพ.รวมพล เหล่าหว้าน รอง นพ.สสจ.หนองบัวลำภู นพ.ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ รอง ผอ.รพ.หนองบัวลำภู ได้ร่วมกันแถลงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 รวมเป็น 9 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อในครั้งนี้ เป็นสายพันธ์ใหม่จากอังกฤษ ติดเร็วและรุนแรง

นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์ สสจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า ไทม์ไลน์ สำหรับผู้ติดเชื้อรายที่ 7 เป็นชายไทย อายุ 33 ปี อาชีพพนักงานของรัฐ ภูมิลำเนา ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู มีประวัติการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดมาจาก อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เข้าพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยรถยนต์ส่วนตัว กับป้า เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ผลตรวจพบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 เมื่อเวลา 21.30 น. สัมผัสกับคนในพื้นที่น้อยมาก ส่วนป้าให้กักตัวรอครบ 5 วันถึงจะได้ตรวจหาเชื้อในวันพรุ่งนี้ ขณะนี้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลหนองบัวลำภู


ส่วนรายที่ 8 เป็นหญิงไทย อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอยู่ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าพื้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นผู้ติดเชื้อจากผู้ป่วยรายที่ 4 ซึ่งร่วมเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามด้วยกัน ผลการตรวจรอบแรกไม่พบเชื้อก็ยังต้องอยู่ในมาตรการกักตัวที่บ้าน พอวันที่ 11 เมษายน 2564 มีการไข้ไอ เจ้าหน้าที่จึงได้มารับตัวไปตรวจและพบเชื้อในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ขณะนี้พักรักษาตัวที่ รพ.สุวรรณคูหา ผู้ติดเชื้อรายนี้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดคือพ่อ ผู้ป่วยรายนี้ปกติดี และเจ้าหน้าที่ ได้ทำความสะอาดของบ้านผู้ป่วย

สำหรับรายที่ 9 เป็นชายไทย อายุ 24 ปี ภูมิลำเนาอยู่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง มีความเสี่ยงจากการไปในสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีโดยเครื่องบิน และเข้าพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ก่อนหน้านั้น เริ่มมีอาการไข้ ไอตั้งแต่ 4-7 เมษายน 2564 แต่ยังต้องทำงานอยู่ ได้ทำการกักตัวเอง พอทราบจากไทมไลน์ มีเพื่อนที่เชียงใหม่ติดเชื้อ จากนั้นได้เข้าไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศรีบุญเรืองร่วมกับพ่อโดยรถยนต์ส่วนตัว หมอไม่อนุญาตให้กลับบ้านและถูกพักในห้องแยกโรคที่ รพ.ศรีบุญเรือง ผลการตรวจพบเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564

สำหรับผู้ป่วยรายที่ 7 ตั้งแต่รับมามีอาการไข้ คนป่วยมีความดันโลหิตสูง มาถึงวันนี้ไข้ยังไม่ลง ได้ให้ยาต้านไวรัส ปอดยังดี และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและให้อยู่ในโรงพยาบาลให้ครับ 14 วัน ส่วนรายที่ 8 คนไข้อาการยังปกติดี ไม่มีไข้แทรกซ้อน ส่วนที่ 9 มีอาการปอดอักเสบและให้ยาต้านไวรัส สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และให้อยู่ในโรงพยาบาลให้ครบ 4 วัน เชื้อเป็นสายพันธุ์อังกฤษ ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่น

ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า ในห้วงนี้งดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ คอนเสิร์ต การจำกัดเวลาร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสุรา ไม่เกิน 23.00 น. กิจกรรมบั้งไฟ ตามประเพณีห้ามไม่ให้จัด มาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อต้องแจ้ง เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านกำนัน อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อย่าปิดตัวขอให้แสดงตัว เพราะบางครั้งอาจจะไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง อาจจะเป็นการนำเชื้อไปแพร่กระจาย ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองให้เป็นหน้าที่ในการแจ้งหากมีลูกหลานเข้ามาในพื้นที่ มาตรการเกณฑ์ทหาร จะต้องมีการคัดกรอง คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องแยก รวมถึงคนที่อยู่ในภาครัฐหากไปในพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ลดความเสี่ยง จำกัดเวลาในสถานประกอบการและร้านอาหารไม่เกิน 23.00 น และล่าสุดสถานประกอบการทั้ง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องงดการบริการเครื่องดื่ม และต้องปิดในเวลา 23.00 น.เท่านั้น หากมีการปล่อยละเลย จะต้องสั่งปิดสถานประกอบการทันที สำหรับสนามชนไก่ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ จึงจะอนุญาตให้ซ้อมไก่ได้เท่านั้น ส่วนการเปิดยังไม่อนุญาต แต่ไม่ได้เปิดให้ซ้อมโดยอิสระเสรี การซ้อมต้องแจ้งต่อปศุสัตว์อำเภอ ต้องไม่มีคนเข้าชม ผู้นำไก่มาซ้อมต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และลงทะเบียน พร้อมใช้เวลาให้สั้นไม่ยาวมาก

"ฝากไปยังทุกคนความรับผิดชอบ การมีวินัยตนเอง สำคัญอย่างยิ่ง หากเรามีการสื่อสารให้ทุกคนรับรู้และร่วมป้องกัน ทุกคนต้องให้ความสำคัญไทม์ไลน์ และต้องเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องเปิดเผยความจริง ผู้คนที่ติดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงาน และมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง และหากเข้ามาในพื้นที่ต้องอยู่บ้านและต้องมีวินัย และให้ข้อมูลเป็นจริงอย่าปกปิด.ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต่ำ ต้องเฝ้าระวัง สำนึกรักบ้านเกิดต้องมีวินัยแต่ตนเอง ร่วมมือกันฝ่าฝันวิกฤติไปด้วยกัน"ปลัดจังหวัดกล่าว  

เรื่องโดย สุรศักดิ์ เครือคำ | ภาพโดย สุรศักดิ์ เครือคำ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend