ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

"น่าน"เข้มเดินทางจาก5จว.ต้องกักตัว14วัน

503 0
น่านเข้มเดินทางจาก5จว.ต้องกักตัว14วัน

น่าน - ผู้ว่าฯน่าน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ก่อนมีมติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ให้ผู้ที่เดินนทางมาจาก 5 จว. "กรุงเทพฯ-ปทุมธานี-นนทบุรี-สมุทรปราการ-นครปฐม"กัดตัวเอง 14 วัน

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านพร้อมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และแพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นายแพทย์ พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังพบติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินการประกาศจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 7) ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรีสมุทรปราการ นครปฐม หรือตามประกาศพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติมของจังหวัดน่าน ให้กักตนเอง อยู่ภายในบ้านหรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม สถานที่พักเอกชน และแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นเวลา 14 วัน


ทั้งนี้ให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านทุกคนดำเนินการ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดน่าน A01 กรณีเดินทางเข้าทางเส้นทางคมนาคมทางบก หรือแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทาง เข้าออกพื้นที่ จังหวัดน่าน A02 กรณีเดินทางเข้ามาทางคมนาคมทางอากาศ และไปรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน

-กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่-กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้านและตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่านให้ไปรายงาน ตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง

-กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชนให้ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลและประเมิน ตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน-ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ-ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่-แสดงเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน

-ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเต็มขีด ความสามารถ ตามหลัก D-M-H-T-T-A ประกอบด้วย การเว้นระยะระหว่างกัน (D-Distancing) สวมหน้า กากผ้า/หน้ากากอนามัย (M-Mask wearing) หมั่นล้างมือ (H-Hand washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T-Temperature check) ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (T-Testing) และใช้แอปพลิเคชั่น (A-Application) ไทยชนะ และหมอชนะ

-เฝ้าระวังตนเอง กรณีมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและ จมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ๆ ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)ทันที กรณีมีเหตุความจำเป็นไม่อาจปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดน่านพิจารณาทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน2564 เวลา 08.00 น.จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564

เรื่องโดย จ.ส.อ.สันติไฌญ จุพิพัฒน์บุตร | ภาพโดย จ.ส.อ.สันติไฌญ จุพิพัฒน์บุตร
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend