ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

เร่งขุดลอกแหล่งน้ำ แก้ภัยแล้งขาดน้ำในอำเภอสีดา

33 0
เร่งขุดลอกแหล่งน้ำ แก้ภัยแล้งขาดน้ำในอำเภอสีดา

เร่งขุดลอกแหล่งน้ำสระหนองเดิ่น บ้านหนองพลวง หมูที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน 180 หลังคาเรือน

8 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสระหนองเดิ่น บ้านหนองพลวง หมูที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากแหล่งน้ำภายในบ้านหนองพลวง ตำบลโพนทอง ปริมาณน้ำแห้งขอด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค 

เนื่องจากสระน้ำดังกล่าวเกิดการตื้นเขิน ช่วงที่มีน้ำหลากไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ทางสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ทำการขุดลอกสระน้ำหนองเดิ่นเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ โดยโครงการดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ใน 2 หมู่บ้าน 180 หลังคาเรือน ได้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค

 


เรื่องโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ | ภาพโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend