โควิดระลอกใหม่ทำพิษ!! "รัฐมนตรี" ลาประชุมอื้อ ประชุมวันนี้ต้องใช้ระบบ Video Conference ขณะที่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับรัฐมนตรีใหม่และรัฐมนตรีที่ครบกำหนดฉีดเข็มที่สองรวมถึงคณะทำงานบางส่วน พร้อมกันพื้นที่สัมภาษณ์

วันนี้ (7 เม.ย.) บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ที่ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อีกครั้ง หลังมีการคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นจำนวนมากในหลายพื้นที่

ทั้งนี้ก่อนการประชุมครม. ที่ห้องสีเขียว บนตึกไทยคู่ฟ้า ได้มีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข มาฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้กับรัฐมนตรีใหม่และรัฐมนตรีที่ครบกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่สองรวมถึงคณะทำงานบางส่วน

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะ Video Conference มาจากที่บ้าน เนื่องจาก Work from home ด้านนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Video Conference มาจากกระทรวง


ส่วนรัฐมนตรีที่ลาการประชุมนั้น ได้แก่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ติดภารกิจลงพื้นที่จังหวัดกระบี่

อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรการป้องกันในบริเวณทำเนียบรัฐบาล ทางสำนักโฆษกมีการขอร้องสื่อมวลชน ห้ามรุมสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวมถึงจัดสถานที่ให้สื่อมวลชนทำข่าว แบบเว้นระยะห่าง ขณะที่ทุกคน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำเนียบ โดยจะมีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิที่ประตูทางเข้า-ออกทำเนียบรัฐบาล