กลุ่มนิสิตจุฬาฯ ร้องปล่อยตัวแกนนำราษฎรที่ถูกคดี112 พร้อมทำพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลความยุติธรรมไทยที่ถูกเผา

กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้องปล่อยตัวแกนนำราษฎรที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาความผิด ม.112 โดยไม่มีเงื่อนไข และยกเลิกใช้ ม.112 พร้อมทำพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลความยุติธรรมไทยที่ถูกเผา

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. เวลา 16.00น. ที่บริเวณลานพระบรมรูปสองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ กลุ่มนิสิต คณะจุฬาฯ และกลุ่มนิสิตและศิษย์เก่าจุฬาฯ เตรียมจัดกิจกรรม "เสาหลักจะไม่หักเหมือนตาชั่ง" เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการคุกคามประชาชนผู้ออกมาชุมนุมเพื่อแสดงออกทางการเมือง พร้อมกับเรียกร้องให้ศาลยุติธรรมสั่งปล่อยตัวแกนนำและสมาชิกแนวร่วมกลุ่มคณะราษฎร ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาความผิด ม.112 โดยไม่มีเงื่อนไข และยกเลิกใช้ ม.112 แต่ทางฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยนำรั้วเหล็กมาปิดล้อมพื้นที่บริเวณลานพระบรมรูปสองรัชกาล 

กลุ่มนิสิตจุฬาฯ ร้องปล่อยตัวแกนนำราษฎรที่ถูกคดี112 พร้อมทำพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลความยุติธรรมไทยที่ถูกเผา


ต่อมากลุ่มนิสิต คณะจุฬาฯ จำนวนหนึ่งนำโดยนายสิรภพ อัตโตหิ นำป้ายข้อความ"พื้นที่นี้ จุฬาฯสงวนให้จัดม็อบเฉพาะกปปส.&ผู้สนับสนุน รปห." มาวางประท้วง ก่อนย้ายไปกิจกรรมที่บริเวณลานจักรพงษ์ที่อยู้ใกล้เคียงแทน ขณะที่ป้ายข้อความประท้วงดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเก็บออกจากพื้นที่ไปทั้งหมด

เวลา 16.30น. สโมสรนิสิตจุฬาฯ ออกแถลงการณ์เรื่อง จุดยืนต่อความไร้มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมไทย เรียกร้องให้รัฐบาลและศาลยุติธรรมสั่งปล่อยตัวประชาชนผู้ออกมาชุมนุมเพื่อแสดงออกทางการเมืองทั้งหมด ที่ถูกคุมขัง หรือ ถูกลงโทษไม่ว่าในฐานความผิดใดอย่างเกินกว่าเหตุและไม่ยุติธรรม  และรัฐบาลต้องหยุดใช้กฎหมายต่าง ๆ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ม.112 หรือ ม.116 เป็นเครื่องมือในการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเกินสมควร  หากเกิดการคุกคามประชาชนไม่ว่าจะรูปแบบใดโดยรัฐบาลหรือบุคคลในหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการพิจารณาลงโทษผู้ใช้อำนาจกระทำความผิดนั้นตามหลักกฎหมายอย่างเที่ยวตรงโดยไม่มีข้อยกเว้น และกระบวนการยุติธรรมควรตรวจสอบได้ และควรได้รับการตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักกฎหมายอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลหรือไม่  

กลุ่มนิสิตจุฬาฯ ร้องปล่อยตัวแกนนำราษฎรที่ถูกคดี112 พร้อมทำพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลความยุติธรรมไทยที่ถูกเผา


นอกจากนี้ สโมสรนิสิตจุฬาฯ ยังระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา สถานการณ์การเมืองไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ทางตันด้วยสาเหตุหลายประการ หนึ่งในนั้นคือการใช้อำนาจทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเป็น "นิติสงคราม" ระหว่างรัฐกับประชาชนผู้ออกมาแสดงพลังเรียกร้องประชาธิปไตย และกระบวนการยุติธรรมในขณะนี้กลับกลายเป็นกระบวนการไม่ยุติธรรมอันเป็นเครื่องมือทางอำนาจของคนบางกลุ่มเพื่อใช้ขจัดศัตรูหรือผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองให้พ้นทาง  ไม่ว่าจะด้วยการดำเนินคดีประชาชนด้วยความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญา ม.112 และความผิดฐานยุยงปลุกปั้นตามประมวลกฎหมายอาญา ม.116 ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เกินกว่าเหตุ รวมทั้งการสลายการชุมนุม จับกุมประชาชนผู้ออกมาชุมนุมเพื่อแสดงออกทางการเมืองด้วยมาตรการที่ขัดกับหลักการสากล และไร้มาตรฐาน เมื่อเทียบกับการอำนวยความยุติธรรมให้กับกลุ่ม กปปส. ความไร้มาตรฐานที่ชัดเจนเช่นนี้ นอกจากสะท้อนถึงความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมไทยที่กลายเป็นปฏิปักษ์ต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ยังทำให้ประชาชนไทยที่ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของตนเองอย่างไม่เป็นธรรมโดยกระบวนการยุติธรรมที่หันหลังให้กับหลักการทางประชาธิปไตยเสื่อมศรัทธาในกระบวนการนี้เรื่อยไป 

กลุ่มนิสิตจุฬาฯ ร้องปล่อยตัวแกนนำราษฎรที่ถูกคดี112 พร้อมทำพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลความยุติธรรมไทยที่ถูกเผา

เวลา 17.30น. องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ กลุ่มนิสิต คณะจุฬาฯ และกลุ่มนิสิตและศิษย์เก่าจุฬาฯ ได้เริ่มกิจกรรม "เสาหลักจะไม่หักเหมือนตาชั่ง" ด้วยการจัดพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลความยุติธรรมไทยที่ถูกเผา เริ่มจากเปิดให้นิสิตจุฬาฯ และประชาชนทั่วไปร่วมกันรดน้ำศพตาชั่งความยุติธรรม จากนั้นพระสงฆ์กลุ่มกลุ่ม "คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่"  4รูป นำตาลปัตร ติดป้าย กู่ไม่กลับ  หลับ(ไม่ยอม)ตื่น ขมขื่นทุกนาที  หนี(ความจริง)ไม่พ้น สวดอภิธรรมให้กับความยุติธรรม จบแล้ว มีตัวแทนนิสิต กลุ่มคณะจุฬาฯ ขึ้นกล่าวไว้อาลัยให้กับกระบวนการยุติธรรมไทย ระบุว่า ขอให้ไปดีพ้นโศกจากความอยุติธรรม ก่อนจะทำการจำลองการฌาปนกิจโลงศพจำลองด้วยด้วยการกดสัญญาณเผาศพ  จากนั้นคณะแกนนำผูเจัดกิจกรรมได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอนชูสามนิ้วเคารพเพลงชาติในเวลา 18.00น.

กลุ่มนิสิตจุฬาฯ ร้องปล่อยตัวแกนนำราษฎรที่ถูกคดี112 พร้อมทำพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลความยุติธรรมไทยที่ถูกเผา


กลุ่มนิสิตจุฬาฯ ร้องปล่อยตัวแกนนำราษฎรที่ถูกคดี112 พร้อมทำพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลความยุติธรรมไทยที่ถูกเผา