ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จ่อเกษียณ 5,655 นายตำรวจ ลุ้นที่ว่าง 11 ผู้บัญชาการ 47 ผู้บังคับการ

556 0
จ่อเกษียณ 5,655 นายตำรวจ ลุ้นที่ว่าง 11 ผู้บัญชาการ 47 ผู้บังคับการ

กองทะเบียนตรวจสอบรายชื่อตำรวจ 5,655 นาย เตรียมมอบใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาส ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2564 จำนวน 90 นายพล อาทิ 2 รอง ผบ.ตร. ชณสิษฎ์ วัฒนวรา, มนู เมฆหมอก, และอีก 8 ที่ปรึกษาพิเศษ เปิดทางที่ว่าง 11 ตำแหน่งผู้บัญชาการ 47 ผู้บังคับการ

วันนี้(5 เม.ย.) กองทะเบียนพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่รายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณในวาระครบเกษียณอายุ โดยเอกสารดังกล่าวมีใจความว่า

1.แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้มีรายชื่อในบัญชีท้ายประกาศฯ รับทราบ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของยศ ชื่อ ชื่อสกุล และตำแหน่งของตนเอง หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รายงานขอแก้ไขโดยด่วน

2.ตรวจสอบและพิจารณาข้าราชการตำรวจในสังกัด ซึ่งมีรายชื่อท้ายประกาศฯ ว่าเป็นผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณในวาระครบเกษียณอายุ ตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด บทที่ 41 การมอบประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุ หรือไม่ แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมควร และไม่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ ส่งไปยัง สกพ. ภายใน 30 เมษายน 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5,655 ราย มีรอง ผบ.ตร. 2 ราย พล.ต.อ.ชณสิษฎ์ วัฒนวรางกูร และ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. 8 ราย ประกอบด้วย พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร, พล.ต.อ.กิตติพงษ์ เงามุข, พล.ต.อ.จารุวัฒน์ ไวศยะ, พล.ต.อ.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี,พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ,พล.ต.อ.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์,พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุช,พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี

ผู้บัญชาการ(ผบช.) 11 ราย พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบช.สกพ., พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบช.สทส.,พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผบช.ทท., พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9, พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด., พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ท.สมชาย เกาสำราญ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ),พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต ผบช.สกบ.,พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6, พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.,

รองผู้บัญชาการ(รอง ผบช.) 22 ราย ผู้บังคับการ(ผบก.) 47 ราย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend