โปรดเกล้าฯ เชิญดอกไม้พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญดอกไม้พระราชทานฯ ไปทูลเกล้าฯถวาย กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

2 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทูลเกล้าฯถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564

โปรดเกล้าฯ เชิญดอกไม้พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ


ทั้งนี้ เมื่อเวลา 08.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าวาสุกรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564

โปรดเกล้าฯ เชิญดอกไม้พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ