ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เปิดโผ 60 นายพล พิจารณาแต่งตั้งพรุ่งนี้

1.87K 0
เปิดโผ 60 นายพล พิจารณาแต่งตั้งพรุ่งนี้

ประชุม ก.ตร. พรุ่งนี้ ลุ้น 'วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร - เพิ่มพูน ชิดชอบ - อดิศร์ งามจิตสุขศรี - จารุวัฒน์ ไวศยะ - พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี" และอีก 6 เก้าอี้ รอง ผบ.ตร.นายพลใหม่ระดับผบก. 30 ตำแหน่ง ระดับผบช. 20 ตำแหน่ง ส่วนเก้าอี้ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ด้านยุทธศาสตร์เปิดให้เฉพาะ สุรเชษฐ์

วันที่ 16 มีนาคม 2564ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (17 มีนาคม 2564)เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมว.กลาโหม) จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนายพลตำรวจยศ พล.ต.ต.ขึ้นไป จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.อ.เทียบเท่ารอง ผบ.ตร.) จำนวน 10 ตำแหน่ง

2.กลุ่มตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. (ยศ พล.ต.ท.เทียบเท่า ผบช.) จำนวน 20 ตำแหน่ง

3.กลุ่มตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พล.ต.ต.เทียบเท่า ผบก.) จำนวน 30 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ เป็นการแต่งตั้งผู้ที่ครบวาระเกษียณราชการ เพื่อปูนบำเหน็จเลื่อนสูงขึ้นก่อนเกษียณราชการ และตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ9) เทียบเท่า ผู้ช่วยผบ.ตร. ทำหน้าที่ขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะตัวที่ได้ขออนุมัติ ก.ตร. เปิดไว้รองรับการกลับเข้ามาของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล

สำหรับรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น "ที่ปรึกษาพิเศษ ตร." ได้แก่

1.พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.

2.พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 60  

3.พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รอง จตช.

4.พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ

5.พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.

สำหรับรายชื่อ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร." ได้แก่ 

1.พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล รอง ผบช.สยศ.ตร. 

2.พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์ รอง ผบช.ภ.6 

3.พล.ต.ต.สุภธัช คำดี รอง จตร. 

4.พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม. 

5.พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9 

6.พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5 

7.พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รอง ผบช.ภ.1 

8.พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล นายแพทย์ (สบ7) รพ.ตร. 

9.พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา รอง ผบช.ก. 

10.พล.ต.ต.วรวิทย์ ปานปรุง รอง ผบช.ภ.8

11.พล.ต.ต.สุภากร คำสิงห์นอก รอง ผบช.ภ.4 

12.พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ รอง ผบช.ภ.6 

13.พล.ต.ต.ฐิติพงศ์ อาทิตยานนท์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. 

14.พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รอง ผบช.ทท. 

15.พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ รอง ผบช.ภ.8 

16.พล.ต.ต.ณรงค์ ทรัพย์เย็น รอง ผบช.รร.นรต.

ส่วนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่ง "ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร." ได้แก่ 

1.พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง 

2.พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รอง ผบก.ภ.จว.น่าน 

3.พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ นาลา รอง ผบก.จร. 

4.พ.ต.อ.สุทธิพันธ์ ศิริ รอง ผบก.บ.ตร. 

5.พ.ต.อ.ชโยดม รักยงค์ นักบิน(สบ5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 

6.พ.ต.อ.พูนศักดิ์ ประเสริฐเมฆ รอง ผบก.อก.ภ.7 

7.พ.ต.อ.ยศภณ จรรยาสถิต รอง ผบก.อก.สตม. 

8.พ.ต.อ.อรรถวิทย์ สายสืบ รอง ผบก.น.1 

9.พ.ต.อ.วิฑูรย์ กองสุดใจ รอง ผบก.อก.ภ.8 

10.พ.ต.อ.ชัชวาลย์ พิสุทธิวงส์ รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง

11.พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติอัมพานนท์ รอง ผบก.ปส.4 

12.พ.ต.อ.ทิวลิป เครือมา อาจารย์ (สบ5) กค.ตศ.รร.นรต. 

13.พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ วิเชียรสรรค์ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี 

14.พ.ต.อ.อิทธิพันธ์ อยู่สวัสดิโชติ รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 

15.พ.ต.อ.สิทธิพันธ์ พุฒทอง รอง ผบก.ศฝร.ภ.3 

16.พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 

17.พ.ต.อ.สำเริง งามรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี 

18.พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หัดกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ 

19.พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.อก.บช.ส. 

20.พ.ต.อ.สรศักดิ์ ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี

21.พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง 

22.พ.ต.อ.ปราโมทย์ อ่อนปาน รอง ผบก.กต.6 

23.พ.ต.อ.นันพิเดช ศรีเขียวรัตน์ รอง ผบก.สง. ก.ต.ช. 

24.พ.ต.อ.ธวัชศักดิ์ โปตระนันท์ รอง ผบก.อก.สทส. 

25.พ.ต.อ.บัญญัติ เพียรสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร 

26.พ.ต.อ.ดุสิต จุลเสน รอง ผบก.รฟ. 

27.พ.ต.อ.ณพล กลัดเข็มเพชร รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี 

28.พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป. 

29.พ.ต.อ.เจษฎา หุ่นเฮง รอง ผบก.ยศ. 

30.พ.ต.อ.เรวัต โฉมยงค์ วิศวกรอากาศยาน(สบ5) กลุ่มงานวิศวกรรมฯ บ.ตร.

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับตำแหน่ง ปรึกษาพิเศษ ตร. และ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ที่ยังมีตำแหน่งว่าง ก.ตร. อาจมีการพิจารณาให้ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ ให้เป็นการเฉพาะราย โดยการแต่งตั้งครั้งนี้จะมีผล 1 เมษายน 2564


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์