ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ป.ป.ช.ยื่นศาลฎีกาวินิจฉัย "ปารีณา" ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

2.37K 0
ป.ป.ช.ยื่นศาลฎีกาวินิจฉัย ปารีณา ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

ป.ป.ช. ยื่นคำร้องศาลฎีกา ขอให้วินิจฉัย "ปารีณา" ปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายเเรงหรือไม่ พร้อมขอให้ศาลสั่งหยุดปฎิบัติหน้าที่และขอให้มีคำสั่งให้พ้นตำแหน่ง ส.ส. กรณีรุกที่ป่าสงวน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 64 ที่ศาลฎีกา สนามหลวง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน ในกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม

ภายหลัง ปปช.มีมติชี้มูลเรื่องดังกล่าว 9 เสียงเห็นชอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการไต่สวนว่าการกระทำของผู้คัดค้านเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงและกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561ข้อ 11และข้อ17ประกอบข้อ 3และข้อ 27วรรคสอง ให้เสนอเรื่องนางสาวปารีณาไกรคุปต์ (ผู้คัดค้าน) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ดังกล่าวต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561มาตรา87ต่อไป

ท้ายคำร้อง ป.ป.ช.ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่ง 1.ให้ น.ส.ปารีณา ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ นับตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคำพิพากษา และ 2.ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่ง นับตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปี

โดยศาลฎีกาจะพิจารณาคำร้องเพื่อมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend