ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"กลุ่มสร้างไทย"ชี้แรงงานผู้หญิงลดลง ชวนช่วยกัน เพิ่มศักยภาพ

76 0
กลุ่มสร้างไทยชี้แรงงานผู้หญิงลดลง ชวนช่วยกัน เพิ่มศักยภาพ

"กลุ่มสร้างไทย" แถลงการณ์ เนื่องในวันสตรีสากล ชวน รัฐบาลและประชาชน "#ChooseToChallenge" เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ช่วยเหลือผู้หญิงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยมีเป้าหมายเพื่อ"ขจัดความยากจน" ด้วยการเพิ่มศักยภาพทักษะในการทำงาน จากที่ TDRI พบว่า แรงงานสตรีลดลง เพราะต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัว

จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ในปี พ.ศ. 2563 พบว่าประเทศไทยมีประชากรหญิงจำนวน 34.92 ล้านคน หรือ 51.3% ของประชากรทั้งหมด และมีประชากรหญิงในวัยแรงงาน 29.40 ล้านคน หรือ 51.7% ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กำลังแรงงานผู้หญิงเหลือเพียง 17.29 ล้านคน หรือ 45.3% ของกำลังแรงงานทั้งหมด ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้หญิงต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัว จึงทำให้มีอัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่ำลง

ผู้หญิงไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 กว่า 2.3% เมื่อเทียบกับผู้ชายที่ได้รับผลกระทบเพียง 1.5% เมื่อเปรียบเทียบรายงานปี พ.ศ. 2562 และ 2563 แล้ว จะเห็นว่าผู้หญิงว่างงานแฝงเพิ่มขึ้นจาก 1.9 แสนคน เป็น 1.1 ล้านคน หรือคิดเป็น 503.3% โดยอาชีพพนักงานบริการและขายของหน้าร้านว่างงานสูงสุดถึง 283% นอกจากนี้ "ข้อเสียเปรียบของความเป็นแม่ในตลาดแรงงาน" ยิ่งชัดขึ้น เพราะผู้หญิงเป็นผู้ที่ต้องออกจากงานเพื่อดูแลครอบครัว

"กลุ่มสร้างไทย" ยกย่องผู้หญิงทุกคนที่ประสบความสำเร็จและขอสนับสนุนให้ผู้หญิงได้รับความช่วยเหลือในการเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่ โดยผ่านทางนโยบายเร่งด่วน "สร้างงาน สร้างรายได้ และลดภาระรายจ่าย" และนโยบายระยะยาวที่สอดคล้องกับกระแสของโลกที่มีผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 มากกว่าผู้ชาย ในสาขาอาชีพที่คาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดในอนาคต คือ สาขาสเต็ม หรือ STEM: Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) เช่น การ upskill เพื่อต่อยอดทักษะที่สำคัญในอนาคต การ reskill เพื่อปรับทักษะการทำงานที่โลกต้องการ และการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น

กลุ่มสร้างไทย" ขอ #ChooseToChallenge ให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้หญิง หรือ "คนตัวเล็ก" ที่ได้ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีทักษะการทำงานที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น และสามารถพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

สำหรับกลุ่มสร้างไทย เราขอ #ChooseToChallenge ตัวเอง โดยขอตั้งเป้าหมายในการ "ขจัดความยากจน" จากผู้หญิงไทย เพื่อส่งเสริม "ศักยภาพ" ของผู้หญิงไทยให้สามารถดูแลครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและประเทศชาติต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend