ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"สวนดุสิตโพล" ชี้ปชช.ไม่เห็นด้วยทั้งการชุมนุมและการตอบโต้ของรัฐบาล

394 0
สวนดุสิตโพล ชี้ปชช.ไม่เห็นด้วยทั้งการชุมนุมและการตอบโต้ของรัฐบาล

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ ชี้ประชาชนไม่เห็นด้วยกับทั้งการชุมนุมและการตอบโต้ของรัฐบาล โดยมองว่าทุกฝ่ายต้องยอมรับความเห็นต่าง และถอยคนละก้าว .

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "จุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล" กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,147 คน โดยสำรวจระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564

โดยเมื่อถามประชาชนถึงการติดตามข่าวสารการชุมนุม พบว่า ส่วนใหญ่ติดตามข่าวการชุมนุมจากทางโทรทัศน์มากที่สุด 70.04% รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก และการไลฟ์สด

เมื่อถามว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับการชุมนุม ณ วันนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 55.33% เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวแตกต่างจากสมัยก่อน รองลงมา คือ มีเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นแกนนำ เมื่อถามว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุมในครั้งนี้ อันดับแรก ตอบว่าเน้นการสกัดกั้นการชุมนุม/จับกุมแกนนำ อันดับสอง ตอบว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุ/ใช้มาตรการที่รุนแรง และอันดับสาม ตอบว่าพยายามควบคุมสถานการณ์

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าจุดกึ่งกลางระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาลคืออะไร อันดับแรก ตอบว่าทุกฝ่ายต้องยอมรับความเห็นต่าง ถอยคนละก้าว อันดับสอง ตอบว่า รัฐบาลต้องเปิดใจ รับฟังข้อเรียกร้อง เพื่อทบทวนการทำงาน และอันดับสาม ตอบว่านายกฯ ต้องลาออก/แก้ไขรัฐธรรมนูญ/ ยุบสภา

ทั้งนี้ เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุม ณ วันนี้ พบว่า เห็นด้วย 27.63% ค่อนข้างเห็นด้วย 25.20% ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 23.98% และเห็นด้วย 23.19% และเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุม ณ วันนี้ พบว่า ไม่เห็นด้วย 39.49% ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 28.60% ค่อนข้างเห็นด้วย 23.63% และเห็นด้วย 8.28%

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ประชาชนจะไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของรัฐบาลที่ออกมาตอบโต้เช่นกัน การควบคุมสถานการณ์ที่เน้นการจับกุม การสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตา กระสุนยาง และการฉีดน้ำแรงดันสูง หลายฝ่ายมองว่าเป็นการกระทำที่รุนแรง ไม่ว่าสถานการณ์การชุมนุมและท่าทีของรัฐบาลจะเป็นไปในทิศทางเช่นไร สุดท้ายแล้วก็ควรเร่งหาทางออกที่เป็นจุดกึ่งกลางสำหรับเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็ว

ด้าน ผศ.อัญชลี รัตนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมา ดังนั้น การที่รัฐบาลเลือกวิธีการใช้กำลังเข้าสกัดกั้น ปราบปราม จับกุมคุมขังแกนนำและผู้เข้าร่วมชุมนุมแทนการรับมือด้วยสันติวิธี จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยหลักการสากล เพราะนี่คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รัฐบาลควรแสดงวุฒิภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการด้วยการเปิดพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ให้เกิดการพูดคุยด้วยความจริงใจ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและทางออกร่วมกัน

ขณะที่ฝั่งผู้ชุมนุม ซึ่งมารวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกทางความคิดในเรื่องที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้รัฐได้รับทราบปัญหาและนำไปสู่การกำหนดแนวทาง ก็ต้องปรับแก้ท่าทีหรือวิธีการเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้เสียขบวนหรือเสียมวลชนและยังคงมีความชอบธรรมในการชุมนุมตามหลักการประชาธิปไตยต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend