ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สมุนไพรบ้านต้นโพธิ์ สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้ชุมชน

220 4
สมุนไพรบ้านต้นโพธิ์ สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้ชุมชน

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ดึงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม "CPOT" สมุนไพรบ้านต้นโพธิ์ สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้ชุมชน ที่ชุมชนคุณธรรมวัดชินวราราม ศูนย์การเรียนรู้ "บ้านต้นโพธิ์" ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี เป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายรามัญ ดั้งเดิมอาศัยอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเชื้อสายชาวมอญอ พยพหนีภัยสงครามมาจากเมืองเมาะตะมะ มีชาวบ้านอาศัยอยู่มากกว่า 100 ครัวเรือน

ศูนย์การเรียนรู้ "บ้านต้นโพธิ์" จังหวัดปทุมธานี แห่งนี้ เป็นโมเดล BCG เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรอินทรีย์ นำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งเดิมและนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังสร้างผลิตภัณฑ์ทุนวัฒนธรรมโดยนำสินค้าชุมชนที่ผลิตจากชาวบ้านโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คิด ทำ นำ เปลี่ยนเพื่อความสุขที่ยั่งยืน โดยมีนางปทุมมรัตน์ ธรรมโม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และนางพิมสิริ กัลป์วิชา ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อน


ชมการสาทิตการทำน้ำมันไพลสูตรโบราณ ที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย และยังเต็มไปด้วยสมุนไพรไทยที่ให้คุณประโยชน์หลากหลายอาทิ ไพล ขมิ้น เถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน ผิวมะกรูด กานพลู หนุมานประสานกาย เสลดพังพอน ผักเสี้ยนผี เพื่อทำผลิตภัณฑ์ ยาหม่องไพล น้ำมันเหลือง น้ำมันเขียว ลูกประคบ ยาหม่องไพลสด แชมพู สเปรย์ฉีดแก้เคล็ดขัดยอกนางพิมสิริ กัลป์วิชา ปราชญ์ชาวบ้าน กล่าวว่า สมุนไพรที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เป็นการปลูกพืชสมุนไพรของสมาชิกในชุมชนปลูกแบบอินทรีย์ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน สร้างวัตถุดิบที่ชุมชนปลูกเอง ผลิตสมุนไพรที่ปลอดภัยเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทางสมุนไพรของบ้านต้นโพธิ์ได้รับการตอบรับอย่างดี ในเรื่องของสรรพคุณ จากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมถึงศูนย์การค้าใหญ่อย่างฟิวเจอร์พารค์รังสิต ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และพัฒนากลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน

นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ให้ความสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ให้มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชีวิต สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) จำหน่ายมี รายได้เพิ่ม หนี้สินลดลง และพัฒนาต่อยอดกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยใช้หลัก"วัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์" เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางวัฒนธรรมของชาติ จากภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษไทย โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และนำทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้น มาพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดคุณค่า เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคม และประเทศชาติ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend