ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

ตชด.จับมือปูนอินทรี สร้างสถานศึกษาบ้านห้วยปุ้ม พะเยา

124 0
ตชด.จับมือปูนอินทรี สร้างสถานศึกษาบ้านห้วยปุ้ม พะเยา

ตชด. จับมือ ปูนอินทรี ร่วมกับพันธมิตร ร่วมสร้างสถานศึกษา "ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา" บ้านห้วยปุ้ม จ.พะเยา ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.64กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตามพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยได้รวมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรีสานต่อโครงการโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 12 ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)และ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) จับมือสร้างสถานศึกษาใหม่"ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา" ณ บ้านห้วยปุ้ม ต.ร่มเย็นอ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเปิดศูนย์การเรียนฯ อย่างเป็นทางการ

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุขกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)เผยถึงภาพรวมของกิจกรรมดังกล่าวว่า "ด้วยวิสัยทัศน์ของปูนอินทรีที่ต้องการส่งเสริมการศึกษา และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนผนวกกับการส่งเสริมแนวคิดความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายหลักคือ "การพัฒนาคนอย่างยั่งยืน"  โดยในปี 2561 โครงการโรงเรียนสีเขียวได้สร้างสถานศึกษาขึ้นใหม่หนึ่งแห่ง ภายใต้ชื่อ "ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา" ณ บ้านห้วยปุ้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยาประกอบด้วยอาคารเรียน 2 หลัง โรงอาหาร ห้องน้ำ อาคารเอนกประสงค์ และอาคารที่พักครู โดยทางปูนอินทรีใช้งบประมาณการก่อสร้างศูนย์การเรียนฯ กว่า3,500,000 บาท โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,030,000 บาท และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและจัดทำห้องสมุด รวมกว่า 250,000 บาท"


นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ลำปางร่วมฝึกฝีมือทักษะฝีมืองานก่อสร้างให้กับชุมชนและแรงงานท้องถิ่นตามโครงการความร่วมมือ "อินทรีช่างก่อสร้าง 4.0" มาร่วมก่อสร้างธนาคารขยะสำหรับโครงการ"ฉลาดคิดพิชิตขยะ" เพื่อการจัดการขยะของโรงเรียนและชุมชนอย่างเหมาะสมและถูกต้องอีกด้วย

ด้านนางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ กล่าวถึงการการสนับสนุนโครงการฉลาดคิดพิชิตขยะ(Think Waste Wise) แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างถูกต้องเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)  โดยถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะผ่านสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดตั้งชั้นหนังสือและมุมสื่อการเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะจัดเตรียมถังขยะแต่ละสีเพื่อแยกขยะ การก่อสร้างธนาคารขยะและวางแนวทางในการบริหารธนาคารขยะ เป็นต้น

ติดตามกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนจากปูนอินทรีได้ทางเว็บไซต์ www.siamcitycement.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/INSEEGroup

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์