ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

เตรียมขับเคลื่อน 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบต่อยอดเชิงพาณิชย์

24 0
เตรียมขับเคลื่อน 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบต่อยอดเชิงพาณิชย์

จังหวัดนครพนมต่อยอดเชิงพาณิชย์หลังส่งเสริมปลูกสมุนไพรครอบคลุมทุกอำเภอ ผลักดัน 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ แชมพูจากกันเกรา มาส์กหน้าจากเครือหมาน้อยและลิปจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ออกสู่ตลาด

23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 ที่จังหวัดนครพนมได้มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เพื่อพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาทั้งระบบให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งได้มีการถ่ายทอดเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร ยุทธศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและขยายตลาดสมุนไพร ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากร โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ และภาคเครือข่ายร่วมดำเนินการ

และในการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564 ได้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาลที่ผลิตยาสมุนไพร โดยปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกเป็น 96 ไร่ ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง จนก่อเกิดรายได้ให้แก่ชุนชนและลดรายจ่ายในสถานบริการสาธารณสุข   


โดยมีแปลงปลูกสมุนไพรตะไคร้หอมที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 10 ไร่ มีวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกและแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ลูกประคบและธูปไล่ยุงสมุนไพร ที่เกิดรายได้ในชุมชนหมุนเวียนประมาณ 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันไพล ลูกประคบ สเปรย์ไล่ยุง และยาหม่องไพล ซึ่งเกิดเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มสมาชิก ประมาณ 30,000 บาท 

และในโอกาสนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อัตลักษณ์ท้องถิ่น ที่ได้รับสิทธิ์การผลิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัด (ที่มีงานวิจัยรองรับ) ซึ่งเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชน บริษัทหรือเอกชนในจังหวัดนครพนม สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้จากการผลิตและจำหน่าย ภายหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิจัย พัฒนา และนำไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษจนประสบความสำเร็จ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกันเกราที่นำมาทำเป็นแชมพูทำความสะอาดเส้นผมและฟื้นบำรุงหนังศีรษะ ผลิตภัณฑ์จากเครือหมาน้อยทำเป็นผลิตภัณฑ์มาส์กหน้า และผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทำเป็นลิปช่วยบำรุงริมฝีปากที่แห้ง  

 

โดยทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในแบรนด์ Star Grass ภายใต้ชื่อ กันเกราแฮร์แชมพู" (Kankrao Hair Care Shampoo). "เคลย์มาส์กฟอร์มูลาแคปซูล" (Clay Mask Formula Capsule) และ"คารันดาฟรุ๊ตลิปแคร์" (Karonda Fruit Lip Care)  โดยผู้ที่สนใจจะนำไปจำหน่าย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจษฎาวดี แก้วมณีชัย เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร.08 4043 5217

เรื่องโดย พงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล | ภาพโดย พงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend