ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

"ศักดิ์สยาม" ถามกลับ "จิรายุ" ตนเอื้อประโยชน์ใคร เหตุรถไฟฟ้าสายสีส้ม

861 0
ศักดิ์สยาม ถามกลับ จิรายุ ตนเอื้อประโยชน์ใคร เหตุรถไฟฟ้าสายสีส้ม

"ศักดิ์สยาม" ถามกลับ "จิรายุ" ตนเอื้อประโยชน์ใคร เหตุรถไฟฟ้าสายสีส้ม ชี้ยังไม่ตัดสินว่าใครชนะประกวดราคา ยังไม่มีการเปิดซอง พร้อมเหน็บเอาข่าวมาปะติดปะต่อใช้จินตนาการ พูดไม่ครบ ยืนยันคมนาคมทำตามกฎหมาย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ภายหลังนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจ ในประเด็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ว่า โครงการนี้มี 2 ส่วน คือฝั่งตะวันออก ตั้งแต่มีนบุรี-ศูนย์วัฒนธรรม ที่จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 67 ปัจจุบันมีความก้าวหน้าอยู่ที่ 76% จะต้องเปิดให้บริการในเดือน ต.ค. 67 เป็นสัญญาการก่อสร้างเรื่องงานโยธาเป็นหลัก

ส่วนฝั่งตะวันตก จากศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกบริษัทเอกชนตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และขั้นตอนการประกวดราคาจะรวมเรื่องระบบเดินรถและขบวนรถด้วย โดยจะต้องเปิดให้บริการในเดือน เม.ย. 70

ทั้งนี้หากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ไม่สามารถดำเนินการได้ รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก ก็ไม่สามารถเปิดการเดินรถได้ ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมได้ติดตามการดำเนินงานในการก่อสร้าง มีการขุดอุโมงค์ฝั่งตะวันออก ระยะทางมากพอสมควร สำหรับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน เป็นการดำเนินการตามพ.ร.บ.ร่วมลงทุน ไม่ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

ต่อมากระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ความว่า มติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 เป็นการอนุมัติตามหลักการเท่านั้น ส่วนรายละเอียดในการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน รฟม. เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 63


สำหรับเหตุผลในการเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตก เนื่องจากปัญหาและผลกระทบในโครงการที่ผ่านมา เพราะต้องดูเรื่องเทคนิคให้ดี ต้องทำอุโมงค์รอดผ่านชุมชนหนาแน่น ย่านเมืองเก่า และธุรกิจการค้า ทำให้มีเอกชนรายหนึ่งไปฟ้องต่อศาลปกครองกลาง คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณารอบด้านแล้วว่า ถ้าโครงการฯ เสร็จไม่ตามแผนจะทำให้ส่วนตะวันออกที่จะต้องเปิดนั้นเปิดไม่ได้ เพราะระบบการเดินรถและการหาขบวนรถอยู่ในสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ซึ่งการยกเลิกประกาศเชิญชวนและเริ่มการคัดเลือกใหม่ จะกำหนดกรอบแนวทางใหม่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบราชการ โดยดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้เสนอไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ ตนจึงได้หารือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสั่งการให้ รฟม.ดำเนินการตามกฎหมายเคร่งครัด

สิ่งที่สอบถามว่าโครงการนี้จะดำเนินการต่อไปอย่างไร หลังจากากรยกเลิกการคัดเลือกในเดือน ก.พ. ทาง รฟม. จะทำการสอบถามความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน เพื่อเป็นสาระสำคัญในการจัดทำ Request for Proposal (อาร์เอฟพี) จากนั้นมีกรอบดำเนินการ 6 เดือน ก็จะคัดเลือกและเจรจาต่อรองกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ทำให้การก่อสร้างต้องมีการเร่งรัด เพราะความล่าช้าเกิดขึ้นแล้ว ให้รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกและตะวันตก ได้เปิดดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลา

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า การกล่าวหาว่าตนเอื้อประโยชน์ ขอถามว่าเอื้อประโยชน์ใคร และใครได้ประโยชน์ เพราะโครงการนี้ยังไม่มีการตัดสินว่าใครชนะการประกวดราคา ยังไม่มีการเปิดซอง ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคม ทำตามกรอบกฎหมายและอำนาจหน้าที่ รวมถึงนายกฯ ได้สั่งการเรื่องเหล่านี้มาตลอด ถามว่าผิดกฎหมายตรงไหน และเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคมนาคมตรงไหน ที่ไม่ไปกำกับดูแล สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เอาข่าวมาปะติดปะต่อใช้จินตนาการของท่านหรือไม่ ลีลาการอภิปรายฟังแล้วเคลิ้มแต่ไม่พูดให้ครบ

ส่วนที่อภิปรายการขยายโครงการสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการนี้ดำเนินการโดย กทม. ที่มีกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแล ขณะที่การคิดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าของ รฟม. นั้น มีวิธีการคำนวณอัตราค่าโดยสารที่ประชาชนสามารถรับได้ โดยมีค่าแรกเข้าและค่าโดยสารตามระยะทาง กำหนดเพดานค่าโดยสารสูงสุดอยู่ที่ 12 สถานี ประเด็นที่อ้างว่าค่าโดยสารสายสีเขียวทั้งโครงข่ายสูงสุด 158 บาท เป็นผลการศึกษาของ รฟม. นั้นไม่เป็นความจริง เพราะยังไม่เคยศึกษาสายสีเขียวทั้งโครงข่าย โดยการคิดค่าโดยสาร จะคิดตามระยะทางที่เดินทางจริง และคิดค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว มีราคาค่าโดยสารสูงสุด คือสีเขียวเหนือ 52 บาท และสีเขียวใต้ 36 บาท

สำหรับสายสีแดง สายชีชมพู และสายสีเหลืองเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว ยกเว้นค่าแรกเข้า เมื่อมีการเดินทางเชื่อมต่อ เพราะตนได้ให้นโยบายต่อ รฟม. ว่า การเดินทางในโครงข่ายรถไฟฟ้าภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน เพื่อช่วยลดภาระให้กับประชาชน ส่วนบอกว่ารัฐบาลตั้งตัวเลขและโครงการ เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์นั้น ยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างมีเหตุผล มีที่มา และขั้นตอนตามลำดับ นายกฯ แก้ไขปัญหาให้ประชาชนใน กทม. และปริมณฑลที่มีปัญหาเรื่องการจราจรและมลภาวะ โดยกระทรวงคมนาคมเน้นเรื่องความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา ราคา และเหตุผล ที่สำคัญแก้ไขปัญหาเป็นระบบ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend