svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เข้มผู้ลักลอบตัดไม้

26 มกราคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ประสานฝ่ายปกครอง,กอ.รมน.,ขยายผลขบวนการทำไม้ประดู่ข้ามชาติเข้มตรวจเข้มพื้นที่ต้องสงสัย2อำเภอ ส่วนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ยอมปรากฎตัว ด้าน รมว.ทส สั่งเร่งประสานออกหมายจับให้ได้

จากกรณีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นำโดยนายสิทธาภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิตย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.1,และตำรวจภูธรเทพสถิตย์ ,ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8(นครราชสีมา) ,ศูนย์ป้องกันปราบปรามที่2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ,ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ,หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เทพสถิต ,อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม,ตรวจสอบ บริเวณป่าด้านทิศใต้บ้านไร่ ท้องที่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิตจ.ชัยภูมิ ตามที่มีพลเมืองดีร้องเรียน คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 7คน  

ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เข้มผู้ลักลอบตัดไม้


และตามข้อสั่งการของ นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายหลังทราบเรื่อง สั่งการให้กรมป่าไม้ให้จัดการขั้นเด็ดขาดขยายผลสืบสวนหาตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้เอาผิดทั้งวินัยและอาญาให้ถึงที่สุด โดยได้สั่งการให้นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ประสานสั่งการให้นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ.กปม, ที่ปรึกษาชุดพยัคฆ์ไพร,นายชาญชัย กิจศักดิ์ดาภาพ หน.ชุดพยัคฆ์ไพร ,กำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ,ชุดปฎิบัติการศปป.4.กอ.รมน.,ร่วมขยายผลร่วมกับกับ,นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผอ.สจป8(นครราชสีมา),นายมนตรี มะลิทอง ,พร้อมชุดปฎิบัติการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8(นครราชสีมา) เพื่อหาตัวนายทุนรายใหญ่และผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีทั้งขบวนการ


โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการให้เร่งดำเนินคดีอาญาและวินัยให้ถึงที่สุดโดยด่วนและวันนี้วันจันทร์ที่ 25มกราคม2564,ชุดปฎิบัติการๆที่เกี่ยวข้องได้ประสานการปฏิบัติกับ นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิตย์จังหวัดชัยภูมิ ,นายปกรณ์ ตั้งใจตรง  นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ,ร่วมขยายผลเพิ่มเติม ดังนี้ 

ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เข้มผู้ลักลอบตัดไม้


1.เข้าตรวจสอบบริเวณจุดที่มีการทำไม้ตรวจสอบ บริเวณป่าด้านทิศใต้บ้านไร่ ท้องที่ ต.บ้านไร่ ที่เป็นแปลง สปก.4-01 ที่มีการอ้างว่ามีการขึ้นทะเบียนสวนป่า เพื่อหารหลักฐานเพิ่มเติมโดย ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบพิสูจน์ตอไม้ และอ่านแปลภาพพบว่าตำแหน่งตอพบว่าเป็นไม้ประดู่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนสวนป่าได้ตามระเบียบกฎหมายและตรวจสอบพบว่า มีการลักลอบทำไม้จากนอกแปลงมาสวมอีกจำนวนมากตรวจสอบพบตอไม้ในพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า 60ตอซึ่งน่าจะมีการขนย้ายลักลอบไม้ ออกไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2ครั้งในพื้นที่ดังกล่าวและร่องรอยการใช้สีสเปรย์ฉีดหมายที่จะทำไม้ออกอีกจำนวนมากหลายต้นพื้นที่แปลงดังกล่าวยังมีความเป็นป่าธรรมชาติ มีต้นไม้ป่าขึ้นเต็มพื้นที่

ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เข้มผู้ลักลอบตัดไม้


2.และวันนี้คณะเจ้าหน้าที่โดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ได้ส่งเอกสารแจ้งให้ ส.ท.นิยม รักเสนาะ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า(พร) สังกัดศูนย์ป้องกันปราบปรามที่3(ภาคเหนือ) ,กรมป่าไม้ซึ่งมาควบคุมการทำไม้ครั้งนี้ด้วยตนเอง มาพบเจ้าหน้าที่แต่เมื่อถึงเวลานัดส.ท.นิยม รักเสนาะ ไม่ยอมเดินทางมา คณะเจ้าของได้จัดทำบันทึก เพื่อรายงานแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มให้พนักงานสอบสวนทราบเพื่อออกหมายจับต่อไป

3.คณะเจ้าหน้าที่ ได้ขยายผลโดยประสานกับนายปกรณ์ ตั้งใจตรง  นายอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขยายผลเข้าเข้าตรวจสอบโรงเลื่อยของนาย ธนรัตน์ ฉ่ำตะคุท้องที่ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่สายข่าวรายงานและร่วมกันเข้าตรวจสอบพบไม้ประดู่ท่อน และแปรรูปจำนวนมากตามที่ข้อสงสัย ตรวจสอบพบใบอนุญาตโรงงานขาดอายุและตรวจสอบพบมีการตั้งแท่นเลื่อยแบบผิดระเบียบและกฎหมายจำนวนมาก ,ตรวจสอบพบเครื่องเลื่อยยนตร์แบบผิดกฎหมาย อีก1เครื่อง ,ตรวจสอบพบไม้ประดู่แปรรูปที่เตรียมบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่มนายทุนชาวจีนจำนวนมาก ,คณะเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเครื่องจักร,เครื่องเลื่อยยนต์,ดำเนินคดีตามความผิดใน พรบ.ป่าไม้2484 ,และอายัดไม้อีกจำนวนมากเพื่อขยายผลต่อไปเนื่องจากเวลามืดค่ำ4.ในส่วนของ ส.ท.นิยม รักเสนาะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า(พร)สังกัดศูนย์ป้องกันปราบปรามที่3(ภาคเหนือ) ,กรมป่าไม้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชัดเจน อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอดิศร นุชดำรงค์)ได้สั่งการให้ดำเนินการย้ายออกนอกพื้นที่และให้ตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัยร้ายแรงและให้ประสานเร่งออกหมายจับมาดำเนินคดีเร็วที่สุด จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบเบื้องต้นนายชีวะภาพชีวะธรรม ผอ.สปฟ.กปม รายงาน

ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เข้มผู้ลักลอบตัดไม้logoline