ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

"หญิงหน่อย" ระบุนโยบาย"กลุ่มสร้างไทย" หวังสร้างความเท่าเทียม หยุดรธน.สืบทอดอำนาจ

172 11
หญิงหน่อย ระบุนโยบายกลุ่มสร้างไทย หวังสร้างความเท่าเทียม หยุดรธน.สืบทอดอำนาจ

"คุณหญิงสุดารัตน์" โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ระบุนโยบาย"กลุ่มสร้างไทย" หวังสร้างความเท่าเทียม หยุดรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจ เพื่อนำประเทศไทยกลับมายืนในที่ที่เราเคยยืนคือเป็นผู้นำอาเซียน

23 มกราคม 2564 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มสร้างไทย โพสต์เพจเฟซบุ๊ก "คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan" กล่าวถึงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า...

หากใครได้ดูพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคงเห็นด้วยกับตนว่า สหรัฐให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญและความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีจึงต้องสาบานตนว่าจะพิทักษ์รักษาปกป้อง และป้องกัน (preserve, protect and defend) รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

รัฐธรรมนูญคือกติกาของประเทศ ส่วนประชาธิปไตยคือความเท่าเทียมของโอกาสอันเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนอเมริกัน หากสหรัฐละเลยไม่ให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญและความเป็นประชาธิปไตย สหรัฐจะสูญเสียสถานะความเป็นผู้นำของโลกประชาธิปไตย

ที่น่าสังเกตคือสุนทรพจน์ของท่านประธานาธิบดีครั้งนี้ ได้พูดถึงคำว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (unity) และคำว่าประชาธิปไตยนับสิบครั้ง แสดงให้เห็นว่าในสภาพที่อเมริกันชนมีความแตกแยก ประชาธิปไตยคือเครื่องมือเดียวที่จะใช้สร้างความปรองดองเพื่อนำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลับคืนสู่อเมริกาอีกครั้ง เพราะการเป็นมหาอำนาจจะเกิดขึ้นในสภาพที่สังคมตัวเองกำลังแตกแยกไม่ได้


ดังนั้น คำสั่งฉบับแรกๆ ที่ประธานาธิบดีลงนามคือการยกเลิกบรรดากฎ กติกาที่แสดงถึงการเอารัดเอาเปรียบ เช่นการกลับเข้าสู่ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกแต่กลับถอนตัว หรือคำสั่งที่เป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น คำสั่งห้ามมุสลิม 7 ชาติเข้าสหรัฐ เป็นต้น เพราะการจะเป็นผู้นำของโลกนั้นสังคมจะสโมธานขึ้นมาก็ด้วยการยอมรับในคุณงามความดี ไม่ใช่ด้วยการมีอำนาจเพียงอย่างเดียว

สิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิบัติจะตอบคำถามท่านนายกรัฐมนตรีไทย ที่ถามว่าเพราะอะไรไทยจึงเติบโตช้ากว่าเวียดนาม เพราะการยึดอำนาจ การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ หรือการเลือกปฏิบัติ ล้วนเป็นตัวฉุดรั้งความสามารถของคนไทย

ดังนั้น หากจะนำประเทศไทยกลับมายืนในที่ที่เราเคยยืนคือเป็นผู้นำอาเซียน ไม่ใช่แค่ขอชนะเพียงเวียดนาม เราจะต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชน เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเท่าเทียมและให้โอกาสคนตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสแข่งขันกับคนตัวโต ทั้งหมดคือนโยบายของพวกเรา #กลุ่มสร้างไทย ที่กำลังจะเป็นพรรคการเมือง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend