ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

"วราวุธ"ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาล-แก้แล้ง

54 0
วราวุธส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาล-แก้แล้ง

อุตรดิตถ์ - รมว.ทส. ลงพื้นที่ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน แก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก เผยเป้าหมาย 70 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่จ.อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามและเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน ที่บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ 1 ใน 70 หมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้งและขาดแคลนน้ำโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้กับประชาชนทำให้ประชาชนกว่า 1,100 ราย ต.บ้านด่านนาขาม มีน้ำบาดาลสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชน ต.บ้านด่านนาขามร่วมให้การต้อนรับ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ได้ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน ให้กับนายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อน นายก อบต.บ้านด่านนาขาม หน่วยงานดูแลรักษาและจัดการบริหารน้ำสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง จากนั้นได้เปิดระบบการจ่ายน้ำบาดาล เพื่อพิสูจน์ว่าสะอาดและอุปโภคบริโภคได้ ก่อนที่นายวราวุธ ดื่มน้ำก่อนจะแจกจ่ายให้ประชาชนที่นำถังน้ำ 200 ลิตรมารองรับน้ำ ไปใช้ในครัวเรือน

นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำกินน้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน ในหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 70 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา อุทัยธานี ชัยนาท ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี หนองคาย บึงกาฬ และศรีสะเกษ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนมีน้ำบาดาลใช้ได้ทันสถานการณ์ช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาเยือน

โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน มีเป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยแล้งและพื้นที่ขาดแคลนน้ำ จำนวน 70 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะมีปริมาณน้ำบาดาลรวม 6.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 21,000 ครัวเรือน ซึ่ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ 1 ใน 70 แห่งดังกล่าว ที่มีประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,163 คน และจะมีปริมาณน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคถึง 78,840 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตั้งแต่ปี 2558-2562 รวมทั้งสิ้น 6,950 แห่ง โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน โดยที่ตำบลบ้านด่านนาขาม เป็นลักษณะการเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 4,800 วัตต์ พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 วัตต์ จำนวน 2 ชุด หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน สูง 15 เมตร ความจุ 40 ลูกบาศก์เมตร ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ จุดจ่ายน้ำถาวร และจุดบริการน้ำดื่มสะอาด ซึ่งสามารถผลิตน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค

เรื่องโดย บุญพิมพ์ ใบยา | ภาพโดย บุญพิมพ์ ใบยา
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend