ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เข้มผู้ลอบเผาป่า "เมืองปาย"

14 0
เข้มผู้ลอบเผาป่า เมืองปาย

แม่ฮ่องสอน -เผยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ อ.ปาย สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ สาเหตุเกิดจากการลักลอบหาของป่า ล่าสัตว์ เร่งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน และชี้แจงทำความเข้าใจผู้นำชุมชน พร้อมวางมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น

วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงต่อสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนว่า มีจุดความร้อนสะสมในภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1-19 มกราคม 2564 จำนวน 186 จุด โดย จุดความร้อนสะสมเกิดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2564 จำนวน 12 จุด ลดลงจากวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่เกิดขึ้น 20 จุด

โดยสถานการณ์มีแนวโน้มความรุนแรงลดลงซึ่งทางสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามและดับไฟ ในวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ 1.สามารถดับไฟที่เกิดขึ้นได้ทุกจุด คิดเป็น 100% สาเหตุเกิดจากการลักลอบหาของป่า ล่าสัตว์ 2.ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน และชี้แจงทำความเข้าใจผู้นำชุมชน ในเวทีการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 3.เร่งจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่


จากสถานการณ์ไฟป่าใน อ.ปายที่ เกิดขึ้น ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.แม่ฮ่องสอน ได้ประสานไปยังพื้นที่ โดยข้อเท็จพบว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นตามข่าว สามารถควบคุมไฟที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว สาเหตุเนื่องจากการลักลอบหาของป่า ล่าสัตว์ โดยทางสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย และอำเภอได้ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน และชี้แจงทำความเข้าใจผู้นำชุมชน ในเวทีการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และวางมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น ต่อไป

สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 มกราคม 2564 คือ 1.จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 365 จุด สูงสุดที่ อ.ปาย 186 จุด 2.คุณภาพอากาศประจำวันที่ 20 มกราคม 2564 ค่า PM2.5 เท่ากับ 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

เรื่องโดย ทศพล บุญพัฒน์ | ภาพโดย ทศพล บุญพัฒน์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend