svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

หมอลำบุกขอความชัดเจนการจัดการแสดงถูกเลิกจ้างงานเพราะโควิด

20 มกราคม 2564

ผู้ประกอบการ หมอลำ นักดนตรี แดนซ์เซอร์ เวทีเครื่องเสียง รถแห่ บุกยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอความช่วยเหลือและความชัดเจนหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เจ้าภาพที่จ้างขอคืนเงินงดการแสดงเพราะถูกสั่งห้าม ในขณะที่บางพื้นที่สามารถจัดได้

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนหลายอาชีพได้รับความเดือดร้อนถูกเลิกจ้างงานนั้น20 มกราคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางสาวจงถนอม สืบสิงห์ นักร้องอิสระ พร้อมตัวแทนหมอลำ นักดนตรี แดนซ์เซอร์ ผู้ประกอบการเวทีเครื่องเสียง และรถแห่ กว่า 10 ราย  ทำหนังสือร้องเรียน และขอความช่วยเหลือพร้อมหาแนวทางแก้ไขผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมมหรสพสมโภช  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทำให้เจ้าภาพที่จัดงานขอยกเลิกสัญญาการจ้างงานและขอเงินมัดจำคืน ไม่สามารถจัดงานได้ ส่งผลทำให้ไม่มีรายได้ในการดูแลครอบครัว โดยได้ร้องเรียนพร้อมทั้งยื่นต่อนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น     ซึ่งมอบหมายให้นายวชิระ อักษร  เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เป็นตัวแทน รับหนังสือ

 

หมอลำบุกขอความชัดเจนการจัดการแสดงถูกเลิกจ้างงานเพราะโควิด

จากการสอบถามนางสาวภัชฎาพร  โทวันนัง  หมอลำซิ่ง   ตัวแทนกลุ่ม กล่าวว่า   กลุ่มที่มารวมตัวกันวันนี้เป็นกลุ่มศิลปินขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีสมาชิก 20-30 คนเท่านั้น    ที่ผ่านมาทางผู้ประกอบการศิลปินที่มีทั้งหมอลำ นักร้อง นักดนตรี แดนซ์เซอร์ ผู้กอบการเวทีเครื่องเสียง ผู้ประกอบการรถแห่  ต่างได้รับความเดินร้อนจากสถานการณ์โควิด 19  เนื่องจากทางผู้จัดจ้างรวมที่เกิดขึ้นระลอกใหม่นี้อย่างหนัก ขาดรายได้จากการแสดง เนื่องจากเจ้าภาพที่จ้างงานขอยกเลิกสัญญาและขอเงินมัดจำคืน เพราะในหลายพื้นที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่ให้จัดการแสดง โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด  จึงต้องการสอบถามความชัดเจน  พร้อมทั้งขอความเห็นใจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผ่อนปรนข้อบังคับ เพราะแต่ละคนต่างได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างไม่มีรายได้ดูแลครอบครัว "ต้องการความชัดเจน เพราะจากการติดตามสถานการณ์ พบว่าการจัดงานนั้นไม่ได้ใช้ดุลยพินิจไปในทิศทางเดียวกัน เพราะบางสถานที่จัดได้ บางสถานที่ไม่ให้จัด   ทางเจ้าภาพที่จ้างงานเองบอกว่าหน่วยงานที่ดลไม่ให้จัดงาน ส่งผลให้ถูกยกเลิกการจ้างงานไปด้วย โดยให้เหตุผลว่าผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นไม่ให้จัดงาน ซึ่งที่ผ่านมาเรามีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการมาโดยตลอด และเท่าที่ทราบนั้น ทางจังหวัดไม่ได้มีคำสั่งห้ามจัดงานแต่เป็นการขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ละอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหมอลำจึงรวมตัวกันเข้ามายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือ ขอความชัดเจนจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการจัดงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้กลุ่มศิลปินแขนงต่างๆได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว" นางสาวภัชฎาพร  กล่าว      

หมอลำบุกขอความชัดเจนการจัดการแสดงถูกเลิกจ้างงานเพราะโควิด

ทางกลุ่มอาชีพทุกคนต้องการให้ทางจังหวัดระบุมาตรฐานในการให้จัดการแสดงภายใต้มาตรการป้องกันโรค  ซึ่งทุกคนพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพียงแค่ขอให้มีงานทำ มีรายได้บ้าง เพราะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และที่ผ่านมาทางกลุ่มของเรามีการปฏิบัติตามที่ทางราชการบอกอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การตรวจคัดกรองคนในวง การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างทางสังคม  ขอแค่ให้ทุกคนได้มีงานได้มีรายได้ ทุกคนพร้อมทำตามอย่างเข้มงวด เพราะงานของกลุ่มพวกเราไม่ได้มีจัดทุกวันมีแค่เป็นช่วงตามประเพณีเท่านั้น


 

หมอลำบุกขอความชัดเจนการจัดการแสดงถูกเลิกจ้างงานเพราะโควิด