ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อบจ.เชียงใหม่ปลดล็อคตั้งงบแก้ไฟป่า

31 0
อบจ.เชียงใหม่ปลดล็อคตั้งงบแก้ไฟป่า

เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ ปลดล็อคตั้งงบประมาณท้องถิ่นหนุน 644 หมู่บ้าน ใช้บริหารจัดการไฟป่า ถือเป็นอปท.แรกในประเทศไทยสนับหนุนงบแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ขณะที่สภาลมหายใจ ใช้เงินบริจาค2.3 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า ส่งมอบให้ 300 ชุมชน ในพื้นที่ 40 ตำบล เน้นแผนเชิงรุกป้องกันการเกิดไฟป่าอาศัยชุมชนเป็นแกนนำหลัก ตั้งเป้าลดความเสียหายร้อยละ25

เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่หอประชุม 80 พรรษาถนนคลองชลประทาน สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่จัดการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า ให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 300 ชุมชน ใน 40 ตำบล 21 อำเภอ โดยมี นายชัชวาล ทองดีเลิศประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่, นายสมคิด ปัญญาดีผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสมชาติ วัฒนากล้าผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้นำชุมชนเครือข่ายภาคประชาสังคม เข้าร่วมส่งมอบอุปกรณ์

นายสมชาติ วัฒนากล้าผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าที่ผ่านมาการสนับสนุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยการใช้งบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีเงื่อนไขติดขัดหลายขั้นตอนซึ่งแต่ละแห่งมีความกังวลในเรื่องของการผิดระเบียบการเบิกจ่ายทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทำหนังสือหารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอความชัดเจนในการใช้งบประมาณสนับสนุนชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน


โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือตอบกลับมาสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบที่มีอยู่ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้นำออกมาใช้สนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน ซึ่งการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้กับชุมชนในครั้งนี้ถือเป็น อปท.แรกในประเทศไทยที่ได้เริ่มดำเนินการเช่นนี้ เพื่อให้ชุมชนนำงบประมาณนี้ไปบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในแต่ละชุมชน ถือเป็นต้นแบบที่จะให้พื้นที่อื่นใช้เชียงใหม่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดเตรียมงบประมาณ สนับสนุนให้กับชุมชนต่างในพื้นที่ประมาณ 644 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท

ทั้งนี้ แต่ละหมู่บ้านจะต้องทำแผนจัดการไฟป่าอย่างชัดเจน สำหรับชุมชนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.เชียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาลมหายใจ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่ขาดไปเพื่อให้ทุกชุมชนได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง

นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการถอดบทเรียนของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเมื่อปีที่ผ่านมา การบริหารจัดการกับไฟป่า เป็นการดำเนินการในลักษณะที่ไฟป่าเกิดแล้วจึงเข้าไปดับไฟ ปีนี้จึงมีการปรับแผนใหม่ด้วยการใช้มาตรการป้องกันเป็นหลักและต้องให้ชุมชนเป็นแกนนำหลักในการป้องกันการเกิดไฟป่าที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

   ดังนั้น  จึงได้จัดสรรงบประมาณที่สภาลมหายใจได้รับบริจาคมา 2.3 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า ส่งมอบให้กับชุมชนต่างๆ โดยการสำรวจความต้องการของแต่ละชุมชนก่อนการจัดสรรอุปกรณ์ให้ เพื่อที่แต่ละชุมชนสามารถนำอุปกรณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากแต่ละชุมชนมีภูมิประเทศที่แตกต่างกัน อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้จึงแตกต่างไปตามภูมิประเทศของแต่ละแห่ง จึงได้จัดสรรอุปกรณ์ให้กับชุมชนในพื้นที่ 40 ตำบล ประมาณ 300 หมู่บ้าน ให้มีอุปกรณ์พร้อมที่จะบริหารจัดการป้องกันการเกิดไฟป่า 

          จากการที่ปรับเปลี่ยนแผนให้แต่ละชุมชนเป็นแกนนำในการบริหารจัดการไฟป่า เชื่อว่าจะสามารถทำให้ปัญหาหมอกควันไฟป่าลดลงได้ จากปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากการเผาไหม้ประมาณ 1.3 ล้านไร่ ปีนี้ตั้งเป้าลดความเสียหายลงร้อยละ 25 ถือเป็นการเริ่มเป้าหมายลดลง โดยคาดว่าภายใน 4-5 ปี คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่จะดีขึ้น 

          สำหรับบริหารจัดการป้องกันหมอกควันและไฟป่า จะให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการ ตามแผนของแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้นได้เปลี่ยนจากการประกาศห้ามเผาที่เคยประกาศมาทุกปี เป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแผนของแต่ละชุมชน ขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่น Thai Air Quality เพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพอากาศในช่วงเวลานั้นๆ ใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการจัดการเชื้อเพลิงได้ตามคุณภาพอากาศในช่วงเวลานั้น 

เรื่องโดย นิศานาถ กังวาลวงศ์ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์