ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

เสนอรัฐล็อคดาวน์ 14 วัน หลังผู้ประกอบการรายย่อยกระทบหนัก

13.89K 0
เสนอรัฐล็อคดาวน์ 14 วัน หลังผู้ประกอบการรายย่อยกระทบหนัก

ภาคธุรกิจโคราชเสนอให้รัฐล็อกดาวน์ประเทศ 14 วัน ค่อยเปิดประเทศภายหลัง ดีกว่าปิดๆ เปิดๆ ยอมเจ็บระยะสั้นดีกว่าซึมระยะยาว หลังผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักตั้งแต่การระบาดรอบแรก มาจนถึงระรอกใหม่

16 มกราคม 2564 นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ อดีตเลขาธิการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยในพื้นที่ .นครราชสีมา ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ตั้งแต่การระบาดในระลอกแรกจนถึงระลอกใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการที่มีสายป่านไม่ยาวต้องปิดกิจการไปเป็นจำนวนมาก ขณะที่ผู้ประกอบการที่เหลือก็พยายามที่จะปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย .นครราชสีมา ประมาณ 70 ราย ได้ร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล .เมือง .นครราชสีมา เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการแก้ปัญหาให้กับธุรกิจรายย่อยในพื้นที่ เพื่อเสนอต่อรัฐบาล ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายก็ได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาต่างๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก และสรุปออกมาเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาล 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1.ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ .นครราชสีมา จะไม่ขอรับการเยี่ยวยาใดๆ จากรัฐบาล เพราะเห็นว่ารัฐบาลมีภาระมากอยู่แล้วในขณะนี้ โดยผู้ประกอบการจะช่วยตัวเองตามทรัพย์สินที่มีอยู่ แต่ขอให้รัฐบาลออกเป็นนโยบายช่วยเหลือ 3 เรื่อง คือ (1)ให้ธนาคารพาณิชย์ หยุดเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 1 ปี (2)ให้สถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ หยุดเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 1ปี เพราะผู้ประกอบการมีสินทรัพย์อยู่กับสถาบันเป็นหลักประกันอยู่แล้ว เงินที่จะส่ง จะได้เอามาใช้พยุงตัวเองในยามวิกฤตนี้ และ (3)ขอให้รัฐบาลหยุดเก็บภาษีทุกชนิดเป็นเวลา 1ปี เพื่อผู้ประกอบการจะได้นำเงินไปใช้ในกิจการและจ้างพนักงานต่อไปได้


ข้อที่ 2 ให้จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการนำเงินงบประมาณของ อปท.ทั้ง 334 แห่ง ที่มีปีละ 20,000 ล้านบาท โดยขอให้ช่วย 10% เพื่อนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ เช่นการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับให้นำเงินสะสมของจังหวัดที่มีอยู่ 8,847 ล้านบาท มาพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของเมือง ข้อที่ 3 ขอใหรัฐบาลประกาศ "ล็อกดาวน์" ประเทศเป็นเวลา 14 วัน เมื่อครบแล้วให้ทำพิธีเปิดประเทศ ดีกว่าปิดๆ เปิดๆ ในบางจุดอย่างที่ทำอยู่ ถือเป็นการเจ็บในระยะสั้น ดีกว่าเจ็บแบบไม่รู้จะหายเจ็บเมื่อไรโดยข้อเสนอทั้ง 3 ข้อนี้ ทางกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย .นครราชสีมา จะนำไปเสนอต่อ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาในการช่วยเหลือภาคเอกชนในพื้นที่ .นครราชสีมาต่อไป

เรื่องโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ | ภาพโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์