ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

สภานครอุดรฯผ่านใช้เงินสะสมซื้อวัคซีนโควิด 91.09 ล้านบาท

121 0
สภานครอุดรฯผ่านใช้เงินสะสมซื้อวัคซีนโควิด 91.09 ล้านบาท

สภานครอุดรธานี สมาชิกพร้อมใจกันยกมือผ่าน เห็นชอบใช้เงินสะสมวงประมาณ 91.09 ล้านบาท เตรียมพร้อมซื้อวัคซีนโควิด -19 และเร่งสำรวจประชากรที่ต้องการเพื่อรับการฉีดวัคซีน

15 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี นายสุพล วิจารณ์ณรงค์ เป็นประธานประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 มีระเบียบวาระในการพิจารณา 10 ญัตติ ก่อนที่จะหมดวาระในสิ้นเดือนเพื่อเลือกตั้ง  โดยญัตติสำคัญอยู่ท้ายสุดคือ "การขอใช้จ่ายเงินสะสมจัดหาวัคซีนโควิด-19 วงเงิน 91,090,160 บาท " 

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เสนอญัตติต่อประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อใช้จ่าย เป็นค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 วงเงิน 91,090,160 บาท โดยทางเทศบาลนครอุดรธานี มีเงินสะสมอยู่เพียงพอนำมาใช้ได้ 121,095,305.46 บาท   

ทั้งนี้สภาเทศบาลนครอุดรธานี ให้ความเห็นชอบรับหลักการ โดยไม่มีเสียงสมาชิกฯคัดค้าน แต่ขอให้มีการตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา โดยให้มีบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านงานแพทย์ และสาธารณสุข มาร่วมเป็นกรรมการวิสามัญ พิจารณาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน ให้ทันในการประชุมสภาฯสมัยประชุมนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ที่ต่างมีความเป็นห่วงเป็นใย กับสถาการณ์การระบาดของโรค  

 


นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผยว่า สภาเทศบาลนครอุดรธานี มีความเห็นพ้องกับฝ่ายบริหาร ในการนำเงินสะสมมาเตรียมไว้ จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งวัคซีนจะต้องมีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของไทย เมื่อมีวัคซีนก็จัดซื้อหาได้ทันที พร้อมกันนี้ทางเทศบาลนครอุดรธานี จะได้เตรียมความพร้อมในรอบด้าน ให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามมาตรฐานเช่นกัน    

"เทศบาลนครอุดรธานี ได้เริ่มสำรวจประชากร 1.3 แสนคน ว่ามีใครบ้างต้องการฉีดวัคซีน เพราะบางคนอาจจะยังไม่ต้องการฉีด แต่ทั้งนี้จะตรวจสอบว่า ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนมีทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี , อาชีพ , ที่อยู่จริง , หมายเลขโทรศัพท์ , โรคประจำตัว , ประวัติแพ้ยา , ประวัติแพ้อาหาร และอื่น ๆ พร้อมกำหนดวิธีการฉีด จะดำเนินการอย่างไร ให้สามารถฉีดเข็มแรกให้ทันรอบ 1 เดือน ก่อนจะเริ่มฉีดเข็มที่สอง รายละเอียดต่าง ๆ ทางสำนักสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี จะเป็นผู้ดูแล" นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีกล่าว

เรื่องโดย เศกสันติ กัลยาณวิสุทธิ์ | ภาพโดย เศกสันติ กัลยาณวิสุทธิ์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend