ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

"จุรินทร์" วอนฝ่ายค้านเข้าร่วม คกก. สมานฉันท์

14 0
จุรินทร์ วอนฝ่ายค้านเข้าร่วม คกก. สมานฉันท์

สงขลา- รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงใต้ช่วยประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมฝากถึงฝ่ายค้านและฝ่ายอื่นๆ ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อใช้เวทีนี้ในการสร้างความสามัคคีในประเทศต่อไป

14 มกราคม 2564 ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงใต้มอบถุงยังชีพที่จังหวัดปัตตานี พร้อมเผย ถึงกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ในขณะนี้ว่าอยู่ในระหว่างการสรรหาและยังขาดกรรมการอยู่อีกจำนวน 10 คนจาก 21 คน ซึ่งฝ่ายที่ยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมก็ขอให้เข้าร่วมเพราะจะเป็นเวทีสร้างความเข้าใจและร่วมหาทางออกในความขัดแย้งของประเทศในขณะนี้ต่อไป


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรรมการสมานฉันท์ต้องถือว่าเป็นเป้าหมายในการช่วยสร้างความปรองดองสร้างความเข้าใจและเป็นเวทีที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายที่ยังมีความเห็นแย้งกันอยู่ สามารถมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันในการที่จะสร้างความสามัคคีสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาท่านประธานรัฐสภาก็ได้ลงนามแล้วให้มีการกำหนดคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมา 21 คนด้วยกัน

ขณะนี้มีตัวแทนแล้วประกอบด้วย ตัวแทนคณะรัฐมนตรี 2 คน ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล 2 คน ตัวแทนวุฒิสมาชิก 2 คน รวมแล้วเป็น 6 คน กับตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่างๆ อีก 5 คน ที่ส่งชื่อมาแล้ว ก็รวมเป็น 11 คน แต่ก็ยังขาดตัวแทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน กับตัวแทนของผู้ชุมนุม อีก 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 2 คนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย รวมเป็น 4 คนและอีก 4 คนก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสมานฉันท์เท่าที่มีอยู่จะได้สรรหา ซึ่ง 11 ท่านที่มีอยู่ก็จะประชุมกันไปก่อนแล้วก็สรรหาตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 คนให้เสร็จสิ้น

นายจุรินทร์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผมก็ยังหวังว่าอยากจะให้เข้าร่วมและขณะที่ยังไม่เข้าร่วมก็อยากให้กรรมการเท่าที่มีอยู่ได้เดินหน้าไปพลางก่อนฝ่ายค้านหรือฝ่ายอื่นๆที่ยังไม่เข้าร่วมพร้อมเมื่อไร ก็สามารถเข้าร่วมได้ เพราะทั้งหมดนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมานฉันท์ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้กับประเทศซึ่งจะเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ ผมก็หวังว่าฝ่ายค้านและฝ่ายอื่นๆที่ยังไม่ร่วมก็จะเข้าร่วมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและมีความพร้อมต่อไป"

เรื่องโดย วิกันดา ขันธ์แก้ว | ภาพโดย วิกันดา ขันธ์แก้ว
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend