ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

มารู้จัก "บ้านแม่เกิบ" อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

438 0
มารู้จัก บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

"บ้านแม่เกิบ" เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เป็นหย่อมบ้านของบ้านศาลาเท หมู่ที่ 15 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 85 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 129 กิโลเมตร และห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่เงา 6 กิโลเมตร รวมถึงห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา 30 กิโลเมตร

ชาวบ้านแม่เกิบ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ที่มีประชาชนอยู่รวมกันกว่า 177 คน 41 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนาข้าวไร่หมุนเวียน เพื่อบริโภค และรับจ้างทั่วไป ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร โดยมีระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่กว่า 240 กิโลเมตร  การเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านจึงต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ 

ในพื้นที่บ้านแม่เกิบ ยังมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่เกิบ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงใหม่ มีครู 2 คน และนักเรียน 44 คน ตั้งอยู่ห่างจากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 38 กิโลเมตร

จากข้อมูลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พบว่า ชุมชนบ้านแม่เกิบ มีการตั้งถิ่นฐานมาก่อนที่จะมีการก่อตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูงหน่วยที่ 3 (แม่จ๊าง) หรือหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จ๊างในปัจจุบัน และอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียน และบ้านแม่เกิบ ซึ่งพื้นที่นี้กรมป่าไม้ ได้มีการสำรวจพื้นที่ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามแนวทางของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541 แล้ว โดยสำรวจและกำหนดเป็นแปลงจะรับรอง จำนวน 72 แปลง

อ่านข่าว - กรมอุทยานแห่งชาติฯ แจงชัด!! "บ้านแม่เกิบ" ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend