ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

สนามบินภูเก็ตคัดกรองเข้มผู้มาจากพื้นที่สีแดง

144 7
สนามบินภูเก็ตคัดกรองเข้มผู้มาจากพื้นที่สีแดง

ภูเก็ต - ท่าอากาศยานภูเก็ตยกระดับตรวจคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุความจำเป็นจากจังหวัดต้นทาง โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้ม ต้องติดตั้งแอพหมอชนะและลงทะเบียนผ่านเวปไซต์ gophuget และสแกนบัตรประชาชนยืนยันตัวตน เป็นกรณีติดตามตัวหากเกิดปัญหา

13 มกราคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในหลายจังหวัดของประเทศไทย และเพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาด ซึ่งทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  ศบค. ได้มีการขอความร่วมมืองดการเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น และเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาเป็นเวลากว่า 10 วันแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีมติให้ออกคำสั่งจังหวัด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก ท่าเรือและทางอากาศ

    ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรการในการคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาทางท่าอากาศยานภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการประชุมหารือมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทางท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเรืออากาศตรีธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต, ผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ต, ผู้แทนสายการบิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

   


ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในวงกว้าง แม้ว่าจังหวัดภูเก็ตจะไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาเป็นเวลาหลายวันแล้วก็ตาม แต่เพื่อเป็นการประมาท ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการออกคำสั่ง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก ท่าเรือและท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น โดยเฉพาะผู้ที่มาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแดงตามประกาศของ ศบค. ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

    

ทั้งนี้สิ่งที่ต้องให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หลักๆ คือ หนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่, แอพพลิเคชั่นหมอชนะ และการลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน www.gophuget.com นอกจากนี้ทางฝ่ายปกครองได้ขอเพิ่มในส่วนของการสแกนบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะได้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบหากกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น และจะสามารถติดตามตัวได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในคำสั่ง

ด้านเรืออากาศตรีธานี ช่วงชู  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ขอให้ทางตัวแทนสายการบินต่างๆ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำให้กับผู้โดยสารได้รับทราบตั้งแต่ต้นทางเกี่ยวกับหลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯ  โดยเฉพาะหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางสำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง 

   เพราะต้องออกมาจากต้นทาง หากไม่มีนำมาแสดงคงไม่สามารถอนุญาตให้ออกจากท่าอากาศยานเพื่อเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตและพังงาได้ โดยสายการบินนั้นๆ จะต้องรับตัวผู้โดยสารกลับไปยังต้นทางด้วย ส่วนการโหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมกรณีที่ยังไม่ติดตั้ง ดังนั้นจึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้โดยสารด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคของจังหวัดภูเก็ต

เรื่องโดย สาลินี ปราบ | ภาพโดย สาลินี ปราบ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์