ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ศูนย์ออทิสติกมข.จัดเรียนออนไลน์

22 0
ศูนย์ออทิสติกมข.จัดเรียนออนไลน์

โควิดระบาดส่งผลกระทบการเรียนการสอนไม่เว้นแม้แต่นักเรียนของศูนย์ออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องเรียนในระบบออนไลน์เช่นกัน ทั้งทักษะการสื่อสาร ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเข้าสังคม ผลปรากฎนักเรียนสนใจเรียนมากว่าปกติ

จากสถานการณ์ COVID-19 กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานศึกษาหลายแห่งได้ปิดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่ไปจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แทน ไม่เว้นแม้แต่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กออทิสติก ในช่วงอายุ 12-25 ปีขึ้นไป และตั้่งอยู่ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ในหลักสูตรการเรียนการสอนของทางศูนย์ฯ จะเป็นกิจกรรมทักษะพิเศษเช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเข้าสังคม รวมถึง ทักษะอาชีวบำบัด ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้โดยปกติแล้วจะจัดในรูปแบบของชั้นเรียนหรือการทัศนศึกษา

นางวรรณี เหมุทัย พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ บอกว่า ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องอยู่บ้าน แต่เดิมได้ทำการเรียนการสอนในรูปแบบ Facebook live แต่เนื่องด้วยสิทธิส่วนบุคคล จึงมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบโปรแกรม ZOOM เพื่อมาสอนออนไลน์จึงคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับนักเรียนออทิสติก ทักษะอาชีวบำบัดเป็นหลักสูตรที่จะต้องเปิดสอนอยู่แล้ว โดยมีการแบ่งนักเรียนเข้าเนื้อหาตามความสนใจ จึงเกิดกิจกรรม "อาชีวบำบัดสู่อาชีพ"ขึ้น


ในส่วนของนายวัชรา หมื่นไธสง ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะอาชีวบำบัด บอกว่า ได้รับผลกระทบอยู่แต่ไม่มาก โดยปกติกิจกรรมการเรียนการสอนจะสอนผ่านตัวนักเรียนอยู่แล้ว แต่เมื่อไวรัส COVID-19ได้เกิดการระบาด ซึ่งไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ ทางศูนย์จึงมีวิธีจัดการและประยุกต์เทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรม ZOOM ส่วนใหญ่ผู้ปกครองของนักเรียนจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนออนไลน์ผ่าน ซึ่งมีข้อดีคือ เด็กนักเรียนสนใจและจดจ่อในการเรียน อีกทั้งยังสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้น ผู้ปกครองสามารถสังเกตการณ์และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานได้อย่างง่ายดาย แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้ปกครองบางรายที่ยังไม่สันทัดในเรื่องของเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม จังหวัดขอนแก่นถึงจะไม่ใช่พื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด แต่ทางศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์เช่นเดิม เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดและปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเป็นรูปแบบห้องเรียนออนไลน์อาจจะยาวถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้

เรื่องโดย วิศรุต พิรุณสุนทร (นักศึกษาฝึกประสบการณ์) | ภาพโดย วิศรุต พิรุณสุนทร (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend