ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

มข.นำร่องทดลองปลูกกัญชงแห่งแรกในอีสาน

106 6
มข.นำร่องทดลองปลูกกัญชงแห่งแรกในอีสาน

สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มข. โชว์แปลงปลูกกัญชง 3 สายพันธุ์แห่งแรกในภาคอีสาน ศึกษาสายพันธุ์ที่เหมาะกับอีสาน พร้อมพัฒนาเป็นงานวิจัยหนุนให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

ที่สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกต้นกัญชง ตามโครงการประเมินและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเพื่อการแพทย์ และอุตสาหกรรม  โดยคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการปลูกขึ้นตามแผนการปลูกกัญชงลงแปลง ระยะที่ 1 รศ.นพ.ชาญชัย   กล่าวว่า  ที่ผ่านมาทางมกาวิทยาลัยได้รับหนังสืออนุญาตผลิต ปลูกกัญชง ตามหนังสือสำคัญที่ 19/2563 สามารถปลูก เก็บเกี่ยว แปรสภาพได้อย่างถูกกฎหมาย  ทีมงานนักวิจัย มข. โดยคณะเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดพื้นที่ทดลองปลูกกัญชงขึ้นในมหหาวิทยาลัย   โดยใช้เมล็ดพันธุ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ราบสูง (องค์กรมหาชน) 3 สายพันธุ์  คือ  สายพันธุ์ อาร์พีเอฟ 1   อาร์พีเอฟ 3 และ อาร์พีเอฟ 4   โดยสายพันธุ์ อาร์พีเอฟ 1 และ 3 นั้น ใช้สายพันธุ์ละ 2 กิโลกรัม  สายพันธุ์ อาร์พีเอฟ  4 ทดลองปลูก 50 เมล็ด  นักวิจัยได้เพาะพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2563 กว่า 700 ต้น ครบกำหนดย้ายลงแปลง ซึ่งต้นกัญชงทั้งหมดใช้เวลา120-150 วัน จะผลิตดอก เมื่อครบกำหนดเก็บเกี่ยวดอกเพื่อนำไปวิจัย ประเมิน และพัฒนาสายพันธุ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

 


"มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในภาคอีสาน โดยมีการวางระบบให้ครบวงจร ทั้งการปลูก  การครอบครอง การสกัด และการทดลอง  ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง  ที่ผ่านมายังได้ให้ภาควิชา คณะต่างๆได้มาบูรณาการนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านมาศึกษาวิจัยร่วมกัน มีทั้งการปลูก  การสกัดสาร  การทำยา เครื่องสำอาง และการรักษาโรค  หากการลงแปลงแล้วมีการคัดเลือกสายพันธุ์ให้ได้พันธุ์ที่เหมาะกับการเพาะปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน  ทางมหาวิทยาลัยวางแผนในการผลักดันทำให้พืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของอีสานในอนาคต" 

  

สำหรับการดำเนินงานตามขั้นตอนกัญชงลงแปลง สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มข. จะประสานทุกคณะร่วมกันวิจัยและต่อยอดต้นกัญชงให้สามารถใช้งานได้ทั้งต้น โดยมีการกำหนดแผนงานวิจัยพืชกัญชงและกัญชาแบบบูรณาการ เริ่มตั้งแต่คณะเกษตรศาสตร์ทำการศึกษาวิจัยด้านการปลูก ปรับปรุงพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาวิจัยสกัดน้ำมันกัญชงและกัญชา ทำการวิเคราะห์สารองค์กรประกอบสำคัญ คณะเภสัชศาสตร์ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมรูปแบบขนาดผลิตภัณฑ์ยา เพื่อส่งต่อให้ทีมคณะแพทยศาสตร์ เพื่อนำไปวิจัยด้านคลินิกผู้ป่วยเฉพาะโรค เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่รักษาเฉพาะโรคหรือเฉพาะรายบุคคล ขณะที่ทีมสัตวแพทย์มีการศึกษาวิจัยด้านการนำวัสดุเศษเหลือจากการศึกษาด้านต่าง ๆแล้วไปพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตามสำหรับแปลงทดลองปลูกต้นกัญชงแปลงแรกในภาคอีสานนั้นจะปลูกในพื้นที่โล่ง มีการใช้ต้นทานตะวันเป็นตัวดักแมลง  

เรื่องโดย กวินทรา ใจซื่อ | ภาพโดย กวินทรา ใจซื่อ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend